ΩΡΑΡΙΟ 15ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου τα καταστήματά μας για τον Δεκαπενταύγουστο θα λειτουργήσουν ως εξής:

 

Κυριακή 14  Αυγούστου  2016 : Κλειστά

Δευτέρα 15  Αυγούστου  2016 : Ανοιχτά

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη συζήτηση για τη διαμόρφωση των ψυκτικών θαλάμων (όγκος- αριθμός θαλάμων- διαμόρφωση), να παρευρεθούν τη Δευτέρα 27/6/2016 στις 10.30π.μ. στο αμφιθέατρο, όπου θα συζητηθεί το ανωτέρω θέμα, προκειμένου να καταλήξουμε στις τελικές προτάσεις μας, που θα αποσταλούν στην εταιρεία κατασκευής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

Συνάδελφοι,

Λόγω καλοκαιρινής περιόδου και υψηλών θερμοκρασιών, είναι αναγκαίο η συμπεριφορά μας όσον αφορά τα σκουπίδια να είναι ιδιαίτερα προσεχτική, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα υγιεινής.

Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1)   Σε ότι αφορά το πέταγμα οργανικών (φθαρμένα φρούτα και λαχανικά) θα πρέπει να καλείτε για όποιες ποσότητες έχετε, τα δορυφορικά αυτοκίνητα, στο τηλέφωνο 6947424224 να έρχονται στη ράμπα σας, προκειμένου να τα πετάξετε.

Παρακαλείσθε να μην πετάτε στους δρόμους αλλά ούτε να στέλνετε με τους υπαλλήλους τα οργανικά στους κάδους, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο αθίγγανοι και άλλοι να μαζεύουν τα προϊόντα που είναι για πέταμα.

2)   Τα χαρτιά και τα πλαστικά καλό θα ήταν να συγκεντρώνονται σε κάποιο χώρο του καταστήματος και να καλείται την εταιρεία ανακύκλωσης στο τηλέφωνο 6939558996 και 6945003500 προκειμένου να τα μαζεύει. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουμε το φαινόμενο των ομάδων που συγκεντρώνουν τα χαρτιά και τα πλαστικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.Α.Α.

      Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το πρόγραμμα : «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:

1. α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή

β. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Επιδοτούνται για επενδυτικά σχέδια από  15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του 2015.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και διαθέτουν κατά την έγκριση  του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον ΚΑΔ, στον οποίο ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. που αφορούν την Κ.Α.Α  είναι οι κάτωθι  :

52.10.19.01 Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασίας συντήρησης κτλ) προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων

82.92.10.03 Υπηρεσίες συσκευασίας αγροτικών προϊόντων

Επιδοτούνται για:

o    Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρο, Μηχανήματα – Εξοπλισμό

o    Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

o    Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

o    Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

o    Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

o    Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

o    Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.

o  Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).

o     Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, εκτός από τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης, υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, οι οποίες  είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.                                                                                   

Η ηλεκτρονική υποβολή θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 09.06.2016.

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεσθε, να επικοινωνήσετε με τα λογιστικά γραφεία σας για την υποβολή της αίτησης .

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΕΗ

Συνάδελφοι,

Όσοι δεν δώσατε λογαριασμούς της ΔΕΗ, παρακαλούμε να τους προσκομίσετε στα γραφεία του Συνδέσμου, ώστε να ολοκληρώσουμε την μελέτη που έχει στόχο την μείωση των δημοτικών τελών  και  του τιμολογίου ηλεκτρικού  ρεύματος.

Είναι προς όφελος όλων μας και εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια που κάνουμε για μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεών μας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΣΕΚΛΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΚΛΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α.

Συνάδελφοι,

Ο ΣΕΚΛΑ δραστηριοποιείται συστηματικά όλο αυτό το διάστημα, προκειμένου να μειώσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων της Αγοράς.

Με απόφαση που πάρθηκε από το Δ.Σ. του ΟΚΑΑ, προχωρούμε σε καταγραφή των μετρητών της ΔΕΗ και της ισχύος των βασικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στα καταστήματα. Το συνεργείο θα περάσει 1-2 φορές από το κατάστημα στο διάστημα 18 έως 22/4/2016 και θα πρέπει:

-Να δώσετε ένα πρόσφατο λογαριασμό για κάθε ρολόι ΔΕΗ της επιχείρησής σας      (Μπορείτε να δώσετε και φωτοτυπίες).

-Να δείξετε όποιο μηχάνημά σας έχει σημαντική κατανάλωση (όπως ψυγεία).

Θα ακολουθήσει μελέτη, με στόχο να εξοικονομήσουν οι επιχειρήσεις χρήματα στο λογαριασμό της ΔΕΗ, από δημοτικά τέλη, λοιπά τέλη, καταναλώσεις και προσαυξήσεις.

Το αποτέλεσμα της μελέτης αφού αξιολογηθεί από εμάς πρώτα, θα δοθεί στον ΟΚΑΑ και στο Δήμο Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, ώστε να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες.

Σημαντικό: Το μέλος του συνεργείου που θα περάσει, θα έχει μαζί του ειδική σφραγισμένη βεβαίωση από τον ΣΕΚΛΑ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ “FRESKON”

Συνάδελφοι,

Ο Ο.Κ.Α.Α. έχει εξασφαλίσει ένα αρκετά μεγάλο χώρο στην έκθεση  ΄΄Freskon΄΄ στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Απριλίου 2016 έως και τις 23 Απριλίου 2016.

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να συμμετέχει, πρέπει μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016, να το δηλώσει στα  γραφεία του Συνδέσμου.

Η συμμετοχή μας θα γίνει μόνο με προσπέκτους παρουσίασης της εταιρίας και των προϊόντων της, σε  διαστάσεις τουλάχιστον Α4 και γραμμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Δεν θα εκθέσουμε προϊόντα και δεν θα είναι δεκτή η παρουσίαση μόνο με κάρτες επισκεπτών.

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του συνδέσμου.

Β΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε Β΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 στις 10.30΄το πρωί στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών με θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Προϋπολογισμός 2016.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού-Απολογισμού.
  5. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ..

ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΣΧΑ

 

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου τα καταστήματά μας τις ημέρες        του Πάσχα θα λειτουργήσουν ως εξής:

 

Μεγάλη Παρασκευή 29 Απριλίου 2016 : Κλειστά

Μεγάλο Σάββατο 30 Απριλίου 2016 : Κλειστά

Κυριακή του Πάσχα 1 Μαΐου 2016 : Κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα 2 Μαΐου 2016 : Κλειστά

Τρίτη του Πάσχα 3 Μαΐου 2016 : Ανοιχτά