ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .

Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 27815/3-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και σχετικής εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων που διαχειρίζεται μη τυποποιημένα τρόφιμα.
Επιπλέον στο ίδιο άρθρο της υπουργικής απόφασης, καθορίζεται για τις επιχειρήσεις τροφίμων, υποχρεωτική αναλογία ενός ατόμου ανά 15τ.μ. με ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους.
Συνάδελφοι,
Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω μέτρων, για την προστασία της υγείας όλων μας.
Σε περίπτωση ελέγχου τα προβλεπόμενα πρόστιμα είναι μεγάλα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΚΛΑ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Προς:
1. Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο
2. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη Άδωνη
3. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση Ιωάννη
4. Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Σταμπουλίδη Παναγιώτη
Κοινοποίηση: Πρόεδρο ΔΣ του ΕΒΕΠ. Κ. Κορκίδη Βασίλειο

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Επιθυμούμε, πριν από όλα, να σας συγχαρούμε για τα μέτρα που λαμβάνετε για την διασφάλιση πρωτίστως της υγείας όλων των πολιτών αλλά και για την οικονομική ελάφρυνση των πληγέντων επιχειρήσεων και εργαζομένων.
Ο Κλάδος μας μάχεται στην πρώτη γραμμή μαζί με το προσωπικό υγείας, ασφαλείας καθώς και τις άλλες επαγγελματικές ομάδες. Καλούμαστε κι εμείς να εργαζόμαστε κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Ο επιχειρήσεις μας παραμένουν σε συνεχή λειτουργία τροφοδοτώντας την αγορά με είδη πρώτης ανάγκης : φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
Ωστόσο, το γεγονός ότι είμαστε σε λειτουργία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν πληττόμαστε κι εμείς και από την απορρέουσα οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα:
- Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κεντρική Αγορά Αθηνών τροφοδοτούν είτε με δικό τους δίκτυο διανομής είτε μέσω αντιπροσώπων τους την πλειονότητα των επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία HORECA (Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Catering, κλπ).
- Το 80% του τζίρου των επιχειρήσεων της ΚΑΑ προέρχεται από τον παραπάνω κλάδο, οι οποίες λόγω των επιβληθέντων μέτρων είναι κλειστές.
Σημαντικότερο, από την μείωση των πωλήσεων μας, είναι η ήδη επιβεβαιωμένη δυσκολία των πελατών μας να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς εμάς οι οποίες έχουν τις εξής εκφάνσεις:
- Μεταχρονολογημένες Επιταγές (τις οποίες κι εμείς με τη σειρά μας έχουμε μεταβιβάσει σε προμηθευτές μας)
- Εμπορικά υπόλοιπα για τα οποία δεν έχουμε λάβει καμία εγγύηση ή αξιόγραφο
Από το παραπάνω, γίνεται αντιληπτό πως δημιουργείται ανεπανόρθωτη βλάβη στη λειτουργία και κυρίως στην ρευστότητα των επιχειρήσεων μας, η οποία κατ’ επέκταση καθιστά ιδιαίτερα αβέβαιη τη δυνατότητά μας να καλύψουμε με τους δικούς μας εναπομείναντες πόρους τις υποχρεώσεις μας τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τους πιστωτές μας (προμηθευτές, πιστωτικά ιδρύματα κλπ). Επιπλέον ανησυχούμε πως η οικονομική αυτή δυσχέρεια ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας των χιλιάδων εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μας.
Κύριοι Υπουργοί,
Είναι επιτακτική ανάγκη, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που:
1. Θα επιτρέψουν να συνεχίσουν να λειτουργούν όλες οι, πριν από την υγειονομική κρίση, υγιείς οικονομικές μονάδες, που επιβίωσαν μετά από τη δεκαετή οικονομική κρίση.
2. Θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ώστε το αρχικό διάστημα, έως ότου επανέλθει η οικονομία σε συνθήκες κανονικότητας, αυτές οι μονάδες να μη λειτουργούν με ζημιές δημιουργώντας νέα «λουκέτα», χαμένες θέσεις εργασίες και νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια..
3. Ισχυρές οικονομικές οντότητες, ανεξαρτήτως μορφής, μεγέθους, κλάδου και περιοχής, να μπορέσουν να επενδύσουν και να αναπτυχθούν, συμπαρασύροντας στην ευημερία το σύνολο της κοινωνίας.
Αξιότιμε κύριοι Υπουργοί,
Προτείνουμε τις παρακάτω δράσεις:
Α. Υπουργείο Οικονομικών
α) Φορολογία:
• Την πλήρη κατάργηση της προκαταβολής φόρου για φέτος, δεδομένου άλλωστε ότι στόχος όλων είναι η επιβίωση και όχι η κερδοφορία.
• Τη μόνιμη κατάργηση του «έκτακτου» τέλους επιτηδεύματος, που στερεί πόρους από την πραγματική οικονομία.
• Την επέκταση της θεσμοθετημένης μείωσης των ενοικίων κατά 40% για τις επιχειρήσεις έως το τέλος του 2020, με ταυτόχρονη μείωση 40% του ΕΝΦΙΑ όσων ιδιοκτητών συμμετέχουν σε αυτό το μέτρο και για τα αντίστοιχα ακίνητα.
β) Χρηματοδότηση:
Η επιτυχημένη μάχη που δίνετε στην Ευρώπη έχει εξασφαλίσει μεγάλα κονδύλια για τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων, που μπορούν να ενισχύσουν τον ιδιωτικό τομέα και θα βοηθήσει να αναπτυχθεί με γοργούς ρυθμούς. Πρέπει όμως να διαμορφωθεί ένας νέος ορισμός βιωσιμότητας, λειτουργώντας υπό όρους κρίσης. Ενδεδειγμένος όρος βιωσιμότητας είναι σε πρώτη φάση οι ρυθμισμένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2019, ειδικά όσων κατόρθωσαν και βγήκαν από τη δεκαετή κρίση λαβωμένες αλλά όρθιες και χρειάζονται:
Τη δημιουργία ενός δανείου “covid19” , με:
1.Την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, την Αναπτυξιακή Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα
2.Νέο μοναδικό ορισμό βιωσιμότητας σε πρώτη φάση, τα πλήρως ρυθμισμένα χρέη την 31η Δεκεμβρίου 2019.
3.Υποχρέωση πληρωμής αποκλειστικά φόρων & εισφορών, προμηθευτών, επιταγών και ενοικίων. Τα συνολικά ποσά χρηματοδότησης να συνδεθούν με τον ετήσιο κύκλο εργασιών του προηγούμενου έτους και τη μισθοδοσία της επιχείρησης. Τα δάνεια να έχουν διάρκεια πέντε ετών, με περίοδο χάριτος μέχρι 31-12-2021 και να είναι εγγυημένα από το Ελληνικό δημόσιο, τουλάχιστον στο 80% του συνολικού ποσού, ενώ το επιτόκιο πρέπει να είναι και αυτό επιδοτούμενο. Για τα συγκεκριμένα δάνεια, ρητά δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Β. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με κεντρική ιδέα την μείωση των επιβαρύνσεων, διευκρινίζοντας ότι οι θέσεις εργασίας δεν διασώζονται με απαγορεύσεις και ποινές αλλά με κίνητρα που πρέπει να ισχύσουν τουλάχιστον έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2020, προτείνουμε προς υλοποίηση τα κάτωθι:
•50% επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση περισσότερων θέσεων εργασίας.
•50% επιδότηση των εισφορών των εργαζομένων ώστε να αυξηθεί το εισόδημα τους.
Γ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων:
Με κεντρικό αίτημα τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση κανόνων, που θα επιτρέψουν στην αγορά να λειτουργήσει, προτείνουμε να υλοποιηθούν τα κάτωθι:
•Η απλοποίηση των όρων εκταμίευσης πόρων ΕΣΠΑ με την άμεση εκταμίευση ποσών που αφορούν σε ήδη εγκεκριμένα σχέδια προγραμμάτων, λαμβάνοντας μόνο τη δέσμευση του επενδυτή για ολοκλήρωση της επένδυσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
•Η συμμετοχή του ΕΣΠΑ σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα προκύψουν λόγω “covid 19″, με στόχο την αύξηση των κονδυλίων .
•Η συνέχιση της κάλυψης λειτουργικών δαπανών από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί
Όπως και στα θέματα υγείας, η έγκαιρη και θαρραλέα λήψη των σωστών αποφάσεων έσωσαν αδιαμφισβήτητα χιλιάδες ζωές συμπολιτών μας, έτσι και τώρα η άμεση λήψη των σωστών μέτρων θα επιτύχει να σωθούν χιλιάδες επιχειρήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα αποδεχθείτε τις προτάσεις μας, διατελούμε,
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Λ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΟΥΡΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2020

Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε τα εξής:
O O.K.A.A. με το υπ’ αριθμ 3203/2020 έγγραφο του που μας απέστειλε σήμερα, σε απάντηση δικής μας επιστολής, μας γνωρίζει τα εξής:

Α) Για να τύχουν οι επιχειρήσεις μας, της μείωσης του μισθώματος κατά 40% για το μήνα Απρίλιο 2020, πρέπει να έχουν ΚΑΔ που να περιλαμβάνεται στους πληττόμενους.
Β) να υποβληθεί η σχετική δήλωση στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ από το λογιστή της επιχείρησης,
Γ) να κατατεθεί αντίγραφο της δήλωσης στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, στο πρωτόκολλο του ΟΚΑΑ.

Τέλος αναφέρει ότι οι υφιστάμενοι διακανονισμοί, τα κοινόχρηστα και οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας πρέπει να καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΣΥ

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, με στόχο να συμβάλλει στην οικονομική στήριξη του ΕΣΥ, κάλεσε όλους τους εμπόρους της Αγοράς, να συνεισφέρουν οικονομικά ανάλογα με τις δυνατότητες του ο καθένας. Για τον λόγο αυτό έχει ανοιχθεί λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμός Λογαριασμού: 5034099418516 ή ΙΒΑΝ: GR48 0172 0340 0050 3409 9418 516), προκειμένου να συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού.

Κατόπιν αιτήματος πολλών συναδέλφων, δίνεται παράταση στην ημερομηνία λήξης καταβολής και οι καταθέσεις στον ανωτέρω λογαριασμό, μπορούν να γίνονται έως και την Τρίτη του Πάσχα 21 Απριλίου 2020.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ

Συνάδελφοι,
Ο Σύνδεσμος Εμπόρων συστρατεύεται στην υποστήριξη του μαχόμενου Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID -19.

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όσους μάχονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο αγώνας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων της χώρας είναι ηρωικός. Στόχος είναι, να ενδυναμωθούν οι δυνατότητες του ιατρικού συστήματος στους τομείς της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, αλλά και της μετέπειτα πορείας και διαχείρισης όσων θα νοσήσουν από την ασθένεια.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, με στόχο να συμβάλλει στην οικονομική στήριξη του ΕΣΥ, καλεί όλους τους εμπόρους της Αγοράς, να συνεισφέρουν οικονομικά ανάλογα με τις δυνατότητες του ο καθένας. Για τον λόγο αυτό έχει ανοιχθεί λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμός Λογαριασμού: 5034099418516 ή ΙΒΑΝ: GR48 0172 0340 0050 3409 9418 516), προκειμένου να συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού. Οι καταθέσεις στον ανωτέρω λογαριασμό μπορούν να γίνονται έως και την Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου 2020. Την επόμενη ο λογαριασμός του Συνδέσμου θα καταργηθεί.

Κραυγή αγωνιάς από εμπόρους και παραγωγούς

Κραυγή αγωνίας εκπέμπει ο πρόεδρος των έμπορων της κεντρικής λαχαναγοράς της Αθήνας, σχετικά με το θέμα των “επιταγών” από τις επιχειρήσεις του κλάδο, που εκπροσωπεί, οι οποίες αφορούν προϊόντα, τα οποία έχουν πωληθεί, από τέσσερις μήνες έως και ένα χρόνο πριν.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου τα καταστήματά μας τις ημέρες του Πάσχα θα λειτουργήσουν ως εξής:

Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου 2020 : Κλειστά
Δευτέρα του Πάσχα 20 Απριλίου 2020 : Ανοιχτά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΔ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Συνάδελφοι, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΔ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως οι ενέργειες του Συνδέσμου για το δίκαιο αίτημά μας, να ενταχθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου μας στις πληττόμενες επιχειρήσεις, δικαιώθηκαν. Σε αυτό συνετέλεσε εκτός από τις δικές μας ενέργειες και η σοβαρότητα που έχει επιδείξει όλος ο κλάδος απέναντι στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε. Σας συγχαίρουμε όλους για τη στάση σας και σας παροτρύνουμε να συνεχίσετε όλοι τη λειτουργία των επιχειρήσεων σας σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλειά και την δημόσια υγεία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, οι επιχειρήσεις με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 46.31 (χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών) εντάσσονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις και ειδικότερα στο πλαίσιο ¨2¨. Συγκεκριμένα:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Προς:
1. Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο
2. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη Άδωνη
3. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδη Μαυρουδή
4. Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια Βασίλη
5. Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Σταμπουλίδη Παναγιώτη
Κοινοποίηση: Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΚΑΑ κ. Αποστολάκο Απόστολο.
Πρόεδρο ΔΣ του ΕΒΕΠ. Κ. Κορκίδη Βασίλειο

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Επιθυμούμε, πριν από όλα, να συγχαρούμε την Κυβέρνηση για την στάση και τα μέτρα που λαμβάνετε για την διασφάλιση πρωτίστως της υγείας όλων των πολιτών αλλά και για την οικονομική ελάφρυνση των πληγέντων επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Ο Κλάδος μας μάχεται στην πρώτη γραμμή μαζί με το προσωπικό υγείας, ασφαλείας καθώς και τις άλλες επαγγελματικές ομάδες. Καλούμαστε κι εμείς να εργαζόμαστε κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Ο επιχειρήσεις μας παραμένουν σε συνεχή λειτουργία τροφοδοτώντας την αγορά με είδη πρώτης ανάγκης : φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις συνεργάζονται αρμονικά με τον ΟΚΑΑ και ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του κράτους για να περιορισθεί η διασπορά του ιού.

Ωστόσο, το γεγονός ότι είμαστε σε λειτουργία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν πληττόμαστε κι εμείς και από την απορρέουσα οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα:
- Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κεντρική Αγορά Αθηνών τροφοδοτούν είτε με δικό τους δίκτυο διανομής είτε μέσω αντιπροσώπων τους την πλειονότητα των επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία HORECA (Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Catering, κλπ).
- Το 80% του τζίρου των επιχειρήσεων της ΚΑΑ προέρχεται από τον παραπάνω κλάδο, οι οποίες λόγω των επιβληθέντων μέτρων είναι κλειστές.
Σημαντικότερο, από την μείωση των πωλήσεων μας, είναι η ήδη επιβεβαιωμένη δυσκολία των πελατών μας να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς εμάς οι οποίες έχουν τις εξής εκφάνσεις:
- Μεταχρονολογημένες Επιταγές (τις οποίες κι εμείς με τη σειρά μας έχουμε μεταβιβάσει σε προμηθευτές μας)
- Εμπορικά υπόλοιπα για τα οποία δεν έχουμε λάβει καμία εγγύηση ή αξιόγραφο

Από το παραπάνω, γίνεται αντιληπτό πως δημιουργείται ανεπανόρθωτη βλάβη στη λειτουργία και κυρίως στην ρευστότητα των επιχειρήσεων μας, η οποία κατ’ επέκταση καθιστά ιδιαίτερα αβέβαιη τη δυνατότητά μας να καλύψουμε με τους δικούς μας εναπομείναντες πόρους τις υποχρεώσεις μας τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τους πιστωτές μας (προμηθευτές, πιστωτικά ιδρύματα κλπ). Επιπλέον ανησυχούμε πως η οικονομική αυτή δυσχέρεια ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας των χιλιάδων εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μας.
Κύριοι Υπουργοί, για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε επιβεβλημένη την ένταξη των επιχειρήσεων μας στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να ισχύσει και για μας η δέσμη μέτρων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
- Αναστολή στην καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
- Αναστολή των δόσεων για ρυθμίσεις με την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία
- Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
- Χορήγηση επιχειρηματικών δανείων κ δανείων κεφαλαίου κίνησης
- Επιδότηση επιτοκίου
- Επιδότηση ενοικίου ή μείωση επαγγελματικού μισθώματος
- Ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ανακοινώσει η κυβέρνηση – όπως για παράδειγμα την αυτόματη μεταχρονολόγηση των επιταγών που διαφαίνεται ότι συζητείται από το κυβερνητικό επιτελείο ως ενδεχόμενο μελλοντικό μέτρο.
- Σας γνωρίζουμε πως ο ΚΑΔ των επιχειρήσεων της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών είναι : 46311111. (χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών προϊόντων)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα ένταξης των επιχειρήσεων Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων και Λαχανικών στους ΚΑΔ που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΛΑ στα πλαίσια των ενεργειών αντιμετώπισης της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που βιώνουμε παγκόσμια, απέστειλε επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία την οποία παραθέτουμε.
Ενημερώνουμε το κοινό πως με αίσθημα ευθύνης, έγκαιρα και με πλήρη επίγνωση της εξελισσόμενης υγειονομικής κρίσης έχουμε υιοθετήσει όλα τα μέτρα προστασίας των πελατών, συνεργατών κι εργαζομένων μας.
Περαιτέρω, όπως αποδεικνύεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Χονδρικής του ΟΚΑΑ οι τιμές χονδρικής δεν έχουν αυξηθεί. Αντιθέτως, στα περισσότερα βασικά είδη πρώτης ανάγκης διαμορφώνονται τιμές χαμηλότερες -αν όχι στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με το περυσινό έτος.
Με την επιστολή μας, επιδιώκουμε να αναδείξουμε πως μένουμε κάθε άλλο παρά αλώβητοι από την οικονομική κρίση. Βιώνουμε ήδη ιδιαίτερα έντονες οικονομικές δυσκολίες και αναμένουμε την γιγάντωσή τους, κατά τους επόμενους μήνες. Ο κλάδος του Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων και Λαχανικών αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις οι οποίες διαφαίνεται πως θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας.

Συγκεκριμένα, υπολογίζουμε πως περίπου το 80% της συνολικής οικονομικής μας δραστηριότητάς θα καταστεί προβληματική (δραματική αύξηση των επισφαλειών κ δραματική μείωση τζίρου), καθώς προέρχεται από τον κλάδο Ho. Re. Ca. με ιδιαίτερα μεγάλη έκθεση στον τουριστικό τομέα.
Στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης καλούμε μετ’ επιτάσεως την Κυβέρνηση να κατανοήσει την αγωνία μας για την επιβίωσή μας και αξιώνουμε την ένταξη του κλάδου μας στα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης που έχουν εξαγγελθεί.