Category Archives: Ανακοινωσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Κ.Α.Α.

Συνάδελφοι,

Σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής:

Το τελευταίο διάστημα «άγνωστοι πελάτες» επικοινωνούν με επιχειρήσεις της Αγοράς, δίνοντας παραγγελίες για αγορά μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων. Για την έκδοση των τιμολογίων, δίνουν στοιχεία υπαρκτών εταιρειών και ζητούν την αποστολή των προϊόντων, συνήθως σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Υπόσχονται την εξόφληση του τιμήματος την επόμενη ημέρα ή μέσω e-banking, αλλά από τράπεζα που δεν εμφανίζονται τα χρήματα άμεσα στο λογαριασμό του πωλητή, με σκοπό την εξαπάτησή σας.

Είναι γνώστες της Αγοράς και των τιμών των προϊόντων και τα πρακτορεία με τα οποία συνεργάζονται είναι αναξιόπιστα.

Παρακαλούμε να είσθε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές σας, προς αποφυγή εξαπάτησης σας.

ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου τα καταστήματά μας τις ημέρες του Πάσχα θα λειτουργήσουν ως εξής:

Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου 2018 : Κλειστά

Μεγάλο  Σάββατο  7  Απριλίου  2018   : Κλειστά

Κυριακή του Πάσχα 8 Απριλίου 2018 : Κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα 9 Απριλίου 2018  : Ανοιχτά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνάδελφοι,

Οι εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΟΚΑΑ είναι αρκετά ασαφείς.

Η απαίτηση όλων των συναδέλφων μας αλλά και υποχρέωση του Δ.Σ. του ΣΕΚΛΑ είναι να κάνουν κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουν την επόμενη μέρα των επιχειρήσεών μας.

Οι προηγούμενες συγκεντρώσεις των συναδέλφων εξουσιοδότησαν το Δ.Σ. να υποστηρίξει τη συλλογική απαίτηση σύνταξης καταστατικού για την δημιουργία εταιρείας που θα διεκδικήσει αυτό που τους αναλογεί μετά από τόσα χρόνια δραστηριότητας στο χώρο της ΚΑΑ.

Η συμμετοχή όλων μας, δίνει την δύναμη και το κύρος στην εταιρεία να φέρει σε πέρας ότι διεκδικήσει.

Η καθαρότητα και η σαφήνεια των όρων του καταστατικού εξασφαλίζουν δύο βασικά στοιχεία:

• Πρώτον ότι η όποια συμμετοχή των συναδέλφων διασφαλίζεται απόλυτα και

Δεύτερον δεν δίνει τη δυνατότητα σε κανέναν να την ελέγξει οικονομικά.

Διασφαλίζει την δίκαιη συμμετοχή όλων αποκλείοντας ομάδες οικονομικών συμφερόντων.

Για να έχουμε ελπίδα να διεκδικήσουμε το αύριο των επιχειρήσεών μας, είναι απαραίτητη η παρουσία όλων μας, σήμερα Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 στις 4.30΄ το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Αγοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συνάδελφοι,

Μετά την επίσκεψη του Δ.Σ. του Συνδέσμου στο Υπερταμείο και τις αποφάσεις των συγκεντρώσεων στο αμφιθέατρο και στο Δ.Σ. του Συνδέσμου, σας καλούμε την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 στις 4.30΄ το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Αγοράς, προκειμένου να προχωρήσουμε στη σύσταση εταιρείας, που σαν σκοπό  θα έχει, εφ’ όσον υπάρξει θέμα πώλησης της διαχείρισης ή και της ακίνητης περιουσίας του ΟΚΑΑ Α.Ε., να διεκδικήσει για λογαριασμό των εμπόρων, τα παραπάνω.

Στη συγκέντρωση θα συζητηθεί τα καταστατικό της εταιρείας, η επωνυμία, το ύψος της αξίας της εταιρικής μερίδας και θα δημιουργηθεί κατάλογος εταίρων.

Σας ενημερώνομε ότι με βάση το άρθρο 2 παρ.9 του 3986/2011, μπορεί το Υπερταμείο, σε περίπτωση  πώλησης της διαχείρισης ή και της ακίνητης περιουσίας του ΟΚΑΑ Α.Ε. να καταγγείλει προ δύο μηνών τις μισθώσεις των καταστημάτων μας και να μας καταβάλλει ως αποζημίωση τρία (3) μισθώματα.

Θεωρούμε ότι η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη. Μετά την ίδρυση της εταιρείας, η είσοδος νέου εταίρου θα γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της εταιρείας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε αποστείλει σχέδιο του καταστατικού σε όλους σας με mail.Όποιος δεν το έχει λάβει, μπορεί να ενημερώσει τα γραφεία του Συνδέσμου, για να του το δώσουμε.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Ν 3986/2011: ΜΕΤΡΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ:ΔΗΜ.ΚΤΗΜΑΤΑ,ΕΡΓΑΤΙΚΑ,ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΠ

Άρθρο 2

Παράγραφος 9

 Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ταμείο ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, μπορεί να καταγγέλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ή της εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η καταγγελία επιφέρει τη λύση της μίσθωσης ή τη λήξη της παραχώρησης δύο (2) μήνες από την επίδοση της στο μισθωτή ή σε εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο. Για την πρόωρη λύση των μισθώσεων οφείλεται αποζημίωση ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα.

Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων το Ταμείο έχει δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, δυνάμει σχετικών αποφάσεων της ΔΕΑΑ που εκδίδονται κατά την παρ. 2 του άρθρου 5. Αν ο μισθωτής ή παραχωρησιούχος του οποίου η συμβατική σχέση έχει καταγγελθεί αρνείται την απόδοση της κατοχής, μπορεί να ζητηθεί η απόδοση της κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1539/1938. Η σχετική αίτηση προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών υποβάλλεται είτε από το Ταμείο είτε από τον προηγούμενο, κατά την έννοια της παραγράφου 7, δικαιούχο του περιουσιακού στοιχείου. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών διατάσσει την απόδοση στον προηγούμενο δικαιούχο, καθώς και χρηματική ποινή έως χίλια (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης απόδοσης του ακινήτου ή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για κάθε μελλοντική αμφισβήτηση ή διατάραξης της κατοχής. Για τις ανάγκες εφαρμογής της διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, το Ταμείο και ο προηγούμενος δικαιούχος θεωρούνται κάτοχοι και νομείς μετά την παρέλευση της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία, επί των οποίων το Ταμείο έχει δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κατέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, αυθαίρετα. Εκατέρωθεν συμβατικές ή αδικοπρακτικές αξιώσεις λόγω της κατοχής των πιο πάνω ακινήτων, δεν κωλύουν τη διαδικασία αποβολής κατά τα ανωτέρω, ούτε η άσκηση τους αποτελεί λόγο αναστολής αυτής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1539/1938, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 στις 10.30΄ το πρωί στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών με θέματα:

                                  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-2017 έως 31-12-2017.
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Προϋπολογισμός 2018.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού-Απολογισμού.
  5. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ..

 

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2018

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου τα καταστήματά μας τις ημέρες της Αποκριάς θα λειτουργήσουν ως εξής:

Κυριακή Αποκριάς 18 Φεβρουαρίου 2018 : Ανοιχτά

Καθαρή Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018 : Κλειστά

 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ

Συνάδελφοι,

Παρακαλείστε όσοι από εσάς έχετε κάνει προσφυγή για πρόστιμα που αφορούν «ποσοστά κέρδους» τα έτη  2010 – 2011, να ενημερώσετε άμεσα τα γραφεία του Συνδέσμου.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να εγγραφείτε στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 366/2017 η προθεσμία εγγραφής είναι ένας μήνας και λήγει στις 29-01-2018. Αναφορικά με την ανωτέρω προθεσμία, το Υπουργείο σε επικοινωνία, μας διευκρίνισε ότι αυτή είναι ενδεικτική και θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο. Η διευκρίνιση αυτή αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη παρακάτω διαδικασία: www.minagric.gr → ψηφιακές υπηρεσίες → Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

Τυχόν παλαιότερη εγγραφή στο ανωτέρω Μητρώο δεν ισχύει. Επίσης το Μητρώο αυτό είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλο Μητρώο. (ΜΕΝΟ κτλ) και η εγγραφή σε αυτό είναι υποχρεωτική.

Για οποιαδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια εγγραφής, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο τηλέφωνο 1540.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4492/2017.

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από 1η Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με το νόμο  4492/2017, ισχύουν τα εξής:

1)    Έμπορος που  προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τιμολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την  έκδοσή του. Κάθε συμφωνία μεταξύ παραγωγού και εμπόρου, που είναι αντίθετη με τα παραπάνω, είναι άκυρη.

2)    Αν ο έμπορος δεν εξοφλήσει το τιμολόγιο του παραγωγού, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των εξήντα (60) ημερών , του επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας του τιμολογίου.

3)    Αν ο έμπορος υποπέσει σε τρείς παραβάσεις, διαγράφεται για ένα (1) έτος από το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και δεν του επιτρέπεται η εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του.

4)    Σύμφωνα με το νόμο, «παραγωγός» θεωρείται:

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παράγει νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών.

β) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, που είναι που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι αναγνωρισμένες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις παραγωγών που διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα των μελών τους.

γ) οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, οι οποίες επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, που προμηθεύουν σε αυτές παραγωγοί.

Συνάδελφοι

Θέση και πρόταση του Συνδέσμου είναι η ανωτέρω υποχρέωση εξόφλησης των τιμολογίων των παραγωγών εντός εξήντα ημερών, να ισχύσει σε όλη την αλυσίδα εμπορίας και διανομής νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων (και  για τους πελάτες μας).

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4492
Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων
αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Άρθρο 1
Ορισμοί – Αρμόδια αρχή
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Παραγωγός»:
αα) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράγει
νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα και εί-
ναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3874/2010 (Α΄ 151),
ββ) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που είναι εγγεγραμ-
μένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών
και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του
ν. 4384/2016 (Α΄ 78), καθώς και οι αναγνωρισμένες ομά-
δες και οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώ-
σεων παραγωγών, που διαθέτουν στην αγορά νωπά και
ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα των μελών τους,
γγ) οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊό-
ντων, οι οποίες επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγο-
ρά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα
που προμηθεύουν σε αυτές παραγωγοί.
β) «Έμπορος»:
αα) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει,
μεταποιεί ή διαμεσολαβεί στην αγορά, με σκοπό τη
χονδρική ή τη λιανική πώληση νωπών και ευαλλοίωτων
εγχώριων αγροτικών προϊόντων και έχει υποχρέωση εγ-
γραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προ-
ϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α ΄89),
ββ) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που είναι εγγεγραμ-
μένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών
και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του
ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά
νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα μη
μελών τους.
γ) «Εμπορική συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή μεταξύ πα-
ραγωγών και εμπόρων, η οποία οδηγεί στην παράδοση
νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊό-
ντων έναντι τιμήματος.
δ) «Οφειλόμενο ποσό»: το ποσό που πρέπει να κατα-
βληθεί μέσα στην προθεσμία πληρωμής του άρθρου 2,
συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων από
τη νομοθεσία φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων
που καθορίζονται στο τιμολόγιο, αφαιρούμενων των
ποσών προκαταβολών, επιστροφών και εκπτώσεων επί
του αναφερόμενου στο τιμολόγιο οφειλόμενου ποσού.
ε) «Νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα»: τα νωπά
αγροτικά προϊόντα του Παραρτήματος Ι.
2. Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο τήρησης και εφαρ-
μογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου είναι η
Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο
εξής «αρμόδια αρχή».
Άρθρο 2
Εμπορική συναλλαγή
Έμπορος που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα
αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τι-
μολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο του παραγωγού
μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του. Κάθε
συμφωνία μεταξύ των μερών, που είναι αντίθετη με τις
διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται άκυρη.
Άρθρο 3
Πληρωμή – οφειλόμενο ποσό – έλεγχοι
1. Ο παραγωγός κοινοποιεί αμελλητί στην αρμόδια
αρχή: α) ηλεκτρονικό αντίγραφο του τιμολογίου που
έχει εκδώσει και αφορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά
προϊόντα, β) ηλεκτρονικό αντίγραφο του σώματος της
επιταγής, εφόσον η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού
πραγματοποιείται με έκδοση επιταγής και γ) ηλεκτρονι-
κά αντίγραφα των παραστατικών που καθορίζουν την
τελική αξία της συναλλαγής, σύμφωνα με την περίπτωση
δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Ο παραγωγός δεν
αποστέλλει στην αρμόδια αρχή τα ηλεκτρονικά στοι-
χεία της παρούσας παραγράφου, εφόσον το οφειλόμενο
ποσό έχει εξοφληθεί με μετρητά, σύμφωνα με τα προ-
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
18 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156
2813
2814 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 156/18.10.2017
βλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία όρια συναλλαγών
για την εξόφληση με μετρητά.
2. Η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και, κατά περίπτωση, με
κάθε άλλη δημόσια αρχή, διενεργεί τους ελέγχους της
παραγράφου 3 σχετικά με την τήρηση των διατάξεων
του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει τα ηλεκτρονικά στοιχεία
που της έχουν αποσταλεί, σύμφωνα με την παράγραφο
1, στις αντίστοιχες τράπεζες για έλεγχο της καταβολής
του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή εξόφλησης
της επιταγής. Οι τράπεζες, μετά τον έλεγχο, διαβιβάζουν
στην αρμόδια αρχή τη λίστα με τα τιμολόγια ή τις επι-
ταγές που δεν έχουν εξοφληθεί. Για τις συναλλαγές, που
αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα δεν
ισχύει το τραπεζικό απόρρητο ως προς τη διαπίστωση
της εμπρόθεσμης καταβολής του οφειλόμενου ποσού.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε
θέμα σχετικό με τη διαδικασία των ελέγχων, τη δαπάνη
αυτών, τη διαδικασία ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής,
τη διαδικασία και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη δι-
αβίβαση και την ασφάλεια, καθώς και την επεξεργασία
των στοιχείων των παραγράφων 1 και 3.
Άρθρο 4
Κυρώσεις
1. Αν ο έμπορος παραβεί τη διάταξη του άρθρου 2,
του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριάντα τοις εκατό
(30%) της αξίας του τιμολογίου.
2. Αν ο παραγωγός δεν διαβιβάσει τα ηλεκτρονικά
στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 3, του επιβάλλεται πρό-
στιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του τι-
μολογίου.
3. Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση της παρα-
γράφου 1 για τρίτη φορά, διαγράφεται για ένα (1) έτος
από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων,
Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 και δεν του επι-
τρέπεται η εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών
προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής
του. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο έμπορος δεν είναι εγγε-
γραμμένος στο ανωτέρω Μητρώο, του επιβάλλεται και
το πρόστιμο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 3955/2011.
4. Αν ο έμπορος συνεχίζει την εμπορία των νωπών
και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονι-
κό διάστημα της διαγραφής του από το Ενιαίο Μητρώο
Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών
του ν. 3955/2011, σύμφωνα με την προηγούμενη πα-
ράγραφο, του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
5. Οι κυρώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 επιβάλ-
λονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας
αρχής. Η κύρωση της παραγράφου 4 επιβάλλεται με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής.
6. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως
δημόσια έσοδα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και
αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτρο-
φίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ