Category Archives: Ανακοινωσεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4492/2017.

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από 1η Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με το νόμο  4492/2017, ισχύουν τα εξής:

1)    Έμπορος που  προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τιμολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την  έκδοσή του. Κάθε συμφωνία μεταξύ παραγωγού και εμπόρου, που είναι αντίθετη με τα παραπάνω, είναι άκυρη.

2)    Αν ο έμπορος δεν εξοφλήσει το τιμολόγιο του παραγωγού, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των εξήντα (60) ημερών , του επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας του τιμολογίου.

3)    Αν ο έμπορος υποπέσει σε τρείς παραβάσεις, διαγράφεται για ένα (1) έτος από το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και δεν του επιτρέπεται η εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του.

4)    Σύμφωνα με το νόμο, «παραγωγός» θεωρείται:

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παράγει νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών.

β) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, που είναι που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι αναγνωρισμένες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις παραγωγών που διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα των μελών τους.

γ) οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, οι οποίες επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, που προμηθεύουν σε αυτές παραγωγοί.

Συνάδελφοι

Θέση και πρόταση του Συνδέσμου είναι η ανωτέρω υποχρέωση εξόφλησης των τιμολογίων των παραγωγών εντός εξήντα ημερών, να ισχύσει σε όλη την αλυσίδα εμπορίας και διανομής νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων (και  για τους πελάτες μας).

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4492
Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων
αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Άρθρο 1
Ορισμοί – Αρμόδια αρχή
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Παραγωγός»:
αα) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράγει
νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα και εί-
ναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3874/2010 (Α΄ 151),
ββ) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που είναι εγγεγραμ-
μένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών
και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του
ν. 4384/2016 (Α΄ 78), καθώς και οι αναγνωρισμένες ομά-
δες και οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώ-
σεων παραγωγών, που διαθέτουν στην αγορά νωπά και
ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα των μελών τους,
γγ) οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊό-
ντων, οι οποίες επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγο-
ρά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα
που προμηθεύουν σε αυτές παραγωγοί.
β) «Έμπορος»:
αα) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει,
μεταποιεί ή διαμεσολαβεί στην αγορά, με σκοπό τη
χονδρική ή τη λιανική πώληση νωπών και ευαλλοίωτων
εγχώριων αγροτικών προϊόντων και έχει υποχρέωση εγ-
γραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προ-
ϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α ΄89),
ββ) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που είναι εγγεγραμ-
μένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών
και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του
ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά
νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα μη
μελών τους.
γ) «Εμπορική συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή μεταξύ πα-
ραγωγών και εμπόρων, η οποία οδηγεί στην παράδοση
νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊό-
ντων έναντι τιμήματος.
δ) «Οφειλόμενο ποσό»: το ποσό που πρέπει να κατα-
βληθεί μέσα στην προθεσμία πληρωμής του άρθρου 2,
συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων από
τη νομοθεσία φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων
που καθορίζονται στο τιμολόγιο, αφαιρούμενων των
ποσών προκαταβολών, επιστροφών και εκπτώσεων επί
του αναφερόμενου στο τιμολόγιο οφειλόμενου ποσού.
ε) «Νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα»: τα νωπά
αγροτικά προϊόντα του Παραρτήματος Ι.
2. Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο τήρησης και εφαρ-
μογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου είναι η
Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο
εξής «αρμόδια αρχή».
Άρθρο 2
Εμπορική συναλλαγή
Έμπορος που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα
αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τι-
μολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο του παραγωγού
μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του. Κάθε
συμφωνία μεταξύ των μερών, που είναι αντίθετη με τις
διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται άκυρη.
Άρθρο 3
Πληρωμή – οφειλόμενο ποσό – έλεγχοι
1. Ο παραγωγός κοινοποιεί αμελλητί στην αρμόδια
αρχή: α) ηλεκτρονικό αντίγραφο του τιμολογίου που
έχει εκδώσει και αφορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά
προϊόντα, β) ηλεκτρονικό αντίγραφο του σώματος της
επιταγής, εφόσον η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού
πραγματοποιείται με έκδοση επιταγής και γ) ηλεκτρονι-
κά αντίγραφα των παραστατικών που καθορίζουν την
τελική αξία της συναλλαγής, σύμφωνα με την περίπτωση
δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Ο παραγωγός δεν
αποστέλλει στην αρμόδια αρχή τα ηλεκτρονικά στοι-
χεία της παρούσας παραγράφου, εφόσον το οφειλόμενο
ποσό έχει εξοφληθεί με μετρητά, σύμφωνα με τα προ-
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
18 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156
2813
2814 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 156/18.10.2017
βλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία όρια συναλλαγών
για την εξόφληση με μετρητά.
2. Η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και, κατά περίπτωση, με
κάθε άλλη δημόσια αρχή, διενεργεί τους ελέγχους της
παραγράφου 3 σχετικά με την τήρηση των διατάξεων
του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει τα ηλεκτρονικά στοιχεία
που της έχουν αποσταλεί, σύμφωνα με την παράγραφο
1, στις αντίστοιχες τράπεζες για έλεγχο της καταβολής
του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή εξόφλησης
της επιταγής. Οι τράπεζες, μετά τον έλεγχο, διαβιβάζουν
στην αρμόδια αρχή τη λίστα με τα τιμολόγια ή τις επι-
ταγές που δεν έχουν εξοφληθεί. Για τις συναλλαγές, που
αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα δεν
ισχύει το τραπεζικό απόρρητο ως προς τη διαπίστωση
της εμπρόθεσμης καταβολής του οφειλόμενου ποσού.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε
θέμα σχετικό με τη διαδικασία των ελέγχων, τη δαπάνη
αυτών, τη διαδικασία ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής,
τη διαδικασία και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη δι-
αβίβαση και την ασφάλεια, καθώς και την επεξεργασία
των στοιχείων των παραγράφων 1 και 3.
Άρθρο 4
Κυρώσεις
1. Αν ο έμπορος παραβεί τη διάταξη του άρθρου 2,
του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριάντα τοις εκατό
(30%) της αξίας του τιμολογίου.
2. Αν ο παραγωγός δεν διαβιβάσει τα ηλεκτρονικά
στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 3, του επιβάλλεται πρό-
στιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του τι-
μολογίου.
3. Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση της παρα-
γράφου 1 για τρίτη φορά, διαγράφεται για ένα (1) έτος
από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων,
Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 και δεν του επι-
τρέπεται η εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών
προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής
του. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο έμπορος δεν είναι εγγε-
γραμμένος στο ανωτέρω Μητρώο, του επιβάλλεται και
το πρόστιμο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 3955/2011.
4. Αν ο έμπορος συνεχίζει την εμπορία των νωπών
και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονι-
κό διάστημα της διαγραφής του από το Ενιαίο Μητρώο
Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών
του ν. 3955/2011, σύμφωνα με την προηγούμενη πα-
ράγραφο, του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
5. Οι κυρώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 επιβάλ-
λονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας
αρχής. Η κύρωση της παραγράφου 4 επιβάλλεται με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής.
6. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως
δημόσια έσοδα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και
αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτρο-
φίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ 1-1-2018

Συνάδελφοι,

σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Με την υπ’ αριθμ. 135/27-07-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΑ από 1ης Ιανουαρίου 2018, η δαπάνη των κοινοχρήστων τελών καθαριότητας για τα καταστήματά μας, θα μειωθεί κατά 35%. Επίσης από 1ης Ιανουαρίου 2018 τα μισθώματα των καταστημάτων μας θα αυξηθούν κατά 6%.

2) Με βάση τις νέες φορολογικές διατάξεις, για τις πάσης φύσεως δαπάνες κοινοχρήστων θα εκδίδεται από τον ΟΚΑΑ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με ΦΠΑ 24%.

3) Με την υπ’ αριθμ. 43/24-11-2017 απόφαση του ΔΣ του ΟΚΑΑ από 1ης Ιανουαρίου 2018 γίνεται εξομοίωση του μισθώματος των καταστημάτων στις ράμπες S και Σ με το μίσθωμα των υπολοίπων καταστημάτων οπωροκηπευτικών και ορίζεται σε 8 ευρώ ανά τ.μ. και στη συνέχεια αναπροσαρμόζεται κατά 6%, όπως για όλα τα καταστήματα.

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΒΕΠ

Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι στο νέο ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, εξελέγησαν τα μέλη του Συνδέσμου (κατά σειρά ψήφων) :

• Κυρλής Στέφανος

• Μαρτσούκος Πέτρος

• Χριστόπουλος Εμμανουήλ

• Παρασκευάκος Ιωάννης

Ευχόμαστε στους εκλεγέντες συναδέλφους καλή και δημιουργική θητεία και ευχαριστούμε τα μέλη του Συνδέσμου για τη μαζική συμμετοχή τους στις εκλογές αποδεικνύοντας τη δυναμική των επιχειρήσεων της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Συνάδελφοι,

Ένας ισχυρός Σύνδεσμος εμπόρων είναι εργαλείο στα χέρια όλων των συναδέλφων. Σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Σύνδεσμος μερίμνησε για:

 • τη  δημιουργία χώρων αποθήκευσης κενών υλικών συσκευασίας
 • τη δημιουργία θέσεων parking
 • τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα
 • τη διανομή ανακοινώσεων για τις νομοθετικές εξελίξεις
 • τη παροχή νομικών συμβουλών
 • τη προώθηση προβλημάτων του κλάδου στον ΟΚΑΑ και στις ανώτερες βαθμίδες, καθώς και σε άλλες λειτουργίες για τις οποίες είναι απαραίτητος ο Σύνδεσμος μας.

Άλλωστε για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο χώρο μας (υπαγωγή στο υπερταμείο) και όποια πρόκειται να εμφανιστούν στο μέλλον, η οικονομική   αυτονομία του Συνδέσμου είναι απαραίτητη όσο ποτέ.

Είμαστε στην δυσάρεστη θέση να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι όποιος δεν είναι ταμειακώς ενήμερος δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις παροχές του Συνδέσμου.

Θεωρούμε, άδικο να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές  οι ταμειακώς εντάξει συνάδελφοι, με τους μη ενήμερους οικονομικά.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΚΛΑ

Συνάδελφοι,

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου,  που εκλέχθηκε στις αρχαιρεσίες  της 6ης Νοεμβρίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίαση της 8ης  Νοεμβρίου 2017, ως εξής:

Πρόεδρος: Κυρλής Στέφανος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Πιτσιδόπουλος Γεώργιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Μούγιας Μηνάς
Γενικός Γραμματέας: Καλύβης Ιωάννης
Ταμίας: Μαρτσούκος Πέτρος
Μέλη Δ.Σ.: Βάλβης Ηρακλής
Γαλανομάτης Ιωάννης
Δεντάκης Λεωνίδας
Κυρίος Σταμάτης
Μανουσάκης Νικόλαος
Μιχελής Παναγιώτης
Μπαζιάκας Θωμάς
Πεφάνης Αντώνιος
Σκόκας Ιωάννης
Χριστόπουλος Χαράλαμπος

Εκπρόσωπος στο Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. εξελέγη το μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχελής Παναγιώτης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Λ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΛΗΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

Συνάδελφοι,

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά μας απέστειλε το υπ’ αριθμ πρωτ. Χ3037/6-11-2017 έγγραφο της, με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της βάσης δεδομένων του Μητρώου Εμπόρων Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) και την διενέργεια ελέγχων καταλληλότητας αναγγελθέντων φορτίων. Συγκεκριμένα στο έγγραφο της η ΔΑΟΚ Πειραιά Επισημαίνει τα εξής:

«…Με αφορμή την λειτουργία από 17/01/2017 της Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) και την διαπίστωση, από την καθημερινή πρακτική, συγχύσεων και ακολούθως λανθασμένων καταχωρίσεων στην εφαρμογή Αναγγελιών Νωπών οπωροκηπευτικών του ΥΠΑΑ&Τ και λοιπών μικροπροβλημάτων καθημερινής φύσης κατά την διαδικασία ελέγχου κρίνουμε σκόπιμο να σας διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

1. Από τις 12.01.2017 έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μ&ΠΕΤΦΠ του ΥΠΑΑ&Τ η διευκρινιστική εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες χρήσης Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.)». Η συγκεκριμένη εγκύκλιος είναι ηλεκτρονικά αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: Ψ9ΦΠ4653ΠΓ-ΝΝΩ. Σε αυτήν το Παράρτημα Ι αναφέρεται στους κανόνες υποβολής της ψηφιακής αναγγελίας ενώ το Παράρτημα ΙΙ περιγράφει τους κανόνες και χρονικούς περιορισμούς υποβολής της ψηφιακής αναγγελίας. Και τα δύο Παραρτήματα είναι αναλυτικότατα και πλήρως διαφωτιστικά και θα πρέπει να αποτελούν οδηγούς για την καθημερινή πρακτική των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σε θέματα υποβολής ψηφιακών αναγγελιών.

2. Τα κυριότερα προβλήματα και λάθη στην υποβολή αναγγελιών από την καθημερινή πρακτική εντοπίζονται κυρίως σε περιπτώσεις αποστολών – εξαγωγών και συγκεκριμένα σε λάθος καταχωρήσεις είτε συσκευαστηρίων ή και τόπων φόρτωσης είτε σε αναγγελίες που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ανωτέρω αποτελούν μη συμμορφώσεις με την εθνική νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνούν ιδιαίτερα στο να επικοινωνήσουν εγκαίρως με την αρμόδια ΔΑΟΚ ώστε να καταχωρηθούν οι σχετικοί κωδικοί συσκευαστηρίων για να υποβληθεί η ψηφιακή αναγγελία με τα σωστά στοιχεία συσκευαστηρίου και τόπου φορτώσεως και πάντα εντός των χρονικών περιορισμών (το αργότερο μέχρι τις 11 π.μ. της ημερομηνίας φόρτωσης).

3. Ιδιαίτερα για τους εμπόρους εντός της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών του Ρέντη θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι εγγραφές κωδικών με κωδικό συσκευαστηρίου ΛΑΧΡΕ αφορούν αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις εμπορικών συναλλαγών που γίνονται με πελάτες από την Βουλγαρία και Ρουμανία οι οποίοι έρχονται, αγοράζουν οπωρολαχανικά και επιστρέφουν με τα φορτία στις χώρες τους χρησιμοποιώντας δικά τους μεταφορικά μέσα. Ακριβώς λόγω του στιγμιαίου της συγκεκριμένης συναλλαγής έχει δοθεί η δυνατότητα αυτή να αποτυπώνεται στη βάση δεδομένων του Μ.Ε.Ν.Ο. απολογιστικά σε χρονικό διάστημα έως και πέντε ημερολογιακές ημέρες από την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

4. Τέλος σκόπιμο κρίνουμε να υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι οι έλεγχοι καταλληλότητας των αναγγελθέντων φορτίων επιβαρύνονται με αντίστοιχο τέλος διεξαγωγής το κόστος του οποίου ανέρχεται στο 1€ ανά τόνο ελεγχθείσας ποσότητας με ελάχιστο τα 10 € και μέγιστο τα 1000 €. Η καταβολή των τελών αυτών γίνεται με πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου από την εφαρμογή του ΥΠΟΙΚ e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ με κωδικό πληρωμής 1770. Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις αποστολών σε κράτη μέλη ΕΕ ή εξαγωγών σε τρίτες χώρες καθώς και εισαγωγών από τρίτες χώρες τα τέλη αυτά προκαταβάλλονται πριν την διεξαγωγή του ελέγχου ενώ στην περίπτωση παραλαβών από κράτη μέλη της ΕΕ τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το πολύ δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. Μη καταβολή των τελών στην πρώτη περίπτωση συνεπάγεται την μη διεξαγωγή του ελέγχου ενώ στη δεύτερη περίπτωση αποτελεί μη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία με την ακόλουθη επιβολή διοικητικών κυρώσεων του Ν. 4235/2014…».

Συνάδελφοι 

Παρακαλούμε για τα πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, προς αποφυγή διοικητικών  προστίμων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Λ.Α.

Ο Πλειοψηφών σύμβουλος

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΛΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ “WOP DUBAI 2017″

       Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας  θα συμμετέχει στην έκθεση “ WOP DUBAI 2017 ” στις 5,6 &7 Δεκεμβρίου 2017 στο Dubai, με στόχο την διεύρυνση των επιχειρηματικών επαφών και την ενημέρωσή σας στις εξελίξεις στην βιομηχανία φρέσκων προϊόντων.

Όσοι ενδιαφέρεσθε να φιλοξενηθείτε στο περίπτερο του Ο.Κ.Α.Α, (χωρίς οικονομικό κόστος), παρακαλούμε να υποβάλλετε δήλωση στα γραφεία του Ο.Κ.Α.Α. στο τμήμα Marketing έως την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου  2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΚΛΑ

Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι  στις  6  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας για την εκλογή:

 1. Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
 2. Αντιπροσώπων του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συνδέσμου με την παρουσία Δικαστικού ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στις εκλογές μετέχει  ο συνδυασμός : ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ».

Παρακαλούνται τα μέλη του Συνδέσμου, όπως κατά την ψηφοφορία έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξανδράτου Μάρθα του Αγγέλου

Καλύβης Στέφανος του Δημητρίου

Μαρμαρινού Ιωάννα του Βασιλείου

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στις 6 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας για την εκλογή:

 1. Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
 2. Αντιπροσώπων του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων
 3. Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η εκλογή θα γίνει στα γραφεία του Συνδέσμου με την παρουσία Δικαστικού, ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, για αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, να υποβάλλουν αντίστοιχες προς τούτο αιτήσεις στα γραφεία του Συνδέσμου μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το καταστατικό, όποιος θέσει υποψηφιότητα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος στις συνδρομές του προς το Σύνδεσμο, μέχρι  και το Σεπτέμβριο 2017.

Μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει νέα ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με την εκλογή.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξανδράτου Μάρθα
Καλύβης Στέφανος
Μαρμαρινού Ιωάννα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας

Συνάδελφοι,

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,  στις  6  Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας για την εκλογή:

 1. Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
 2. Αντιπροσώπων του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων
 3. Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η εκλογή θα γίνει στα γραφεία του Συνδέσμου με την παρουσία Δικαστικού, ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, για αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, να υποβάλλουν αντίστοιχες προς τούτο αιτήσεις στα γραφεία του Συνδέσμου μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 2 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το καταστατικό, όποιος θέσει υποψηφιότητα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος στις συνδρομές του προς το Σύνδεσμο, μέχρι  και το Σεπτέμβριο 2017.

Μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει νέα ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με την εκλογή.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξανδράτου Μάρθα

Καλύβης Στέφανος

Μαρμαρινού Ιωάννα