Monthly Archives: May 2012

Νόμος 3955/2011 για το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

                                                                  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ                                  Αρ. Φύλλου 89

20 Απριλίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3955

Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εξαίρεση των εμπόρων της Κ.Α.Α. από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

                                                              ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ                    Αρ. Φύλλου 593

5 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 230/20798

Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α΄89) με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75). Yποβολή αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, καθώς και περιεχόμενο του Μητρώου.

Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια καθορισμού του ποσού της εγγυητικής επιστολής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

                                                              ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ                     Αρ. Φύλλου 471

28 Φεβρουαρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κριτήρια καθορισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής και κριτήρια καθορισμού της επάρκειας των εγκαταστάσεων των εμπόρων για την απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής, για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄ 89) ……………………………………………………………………………………………… 8

ΑΠΟΦΑΣΗ

Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων

Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με το ν.3955/2011. Η εγγραφή στο μητρώο γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, www.minagric.gr          Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων. Για διευκόλυνση της διαδικασίας έχει γίνει αντικατάσταση ορισμένων δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.

Η προθεσμία εγγραφής είναι μέχρι τις 30/07/2012 και η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τα πεδία της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, βεβαιώνουν υπεύθυνα τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο της έδρας τους (σε ψηφιακή μορφή – αρχείο pdf) και ακολουθούν τις οδηγίες που εμφανίζονται στη βάση δεδομένων.

Όσον αφορά την εγγυητική επιστολή, ποσού 30.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ, σας ενημερώνουμε ότι μετά από ενέργειες του Συνδέσμου, οι έμποροι της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών απαλλάσσονται από την κατάθεσή της ως δικαιολογητικό εγγραφής.

Προτείνουμε η διαδικασία εγγραφής να γίνει με τη συνεργασία και την επιμέλεια των λογιστικών γραφείων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σύνδεσμο.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ – ΑΛΛΑΞΑΝ ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας  Σωκράτη Ξυνίδη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη, σε Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιείται ριζικά η λειτουργία των Κεντρικών Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, προς όφελος των τραστ και των καρτέλ που διακινούν κρέατα, φρούτα και λαχανικά.

Με την Κ.Υ.Α. που σκανδαλωδώς υπεγράφη την Παρασκευή 4 Μαΐου, (αριθμ. πρωτ. Α2-565) δύο ημέρες πριν τις Εθνικές Εκλογές της 6ης Μαΐου και χωρίς να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο,  με αρχιτέκτονα τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του ΥΠ.Α.ΑΝ. κ. Στέφανο Κομνηνό, ο οποίος μας έχει απευθύνει επανειλημμένως το ερώτημα για το αν έχουν ρόλο ύπαρξης οι Κεντρικές Αγορές, αγνοήθηκαν όχι μόνο οι ενδιαφερόμενοι φορείς της Αγοράς, αλλά και οι διοικήσεις των δύο Αγορών (Αθήνας -Θεσσαλονίκης), οι οποίοι παρεκάμφθησαν παρά του ότι ήταν επιφορτισμένοι να κάνουν διάλογο με τους εμπόρους και είχαν ήδη φτάσει σε συμφωνία για κοινό κανονισμό λειτουργίας ο οποίος εφαρμόζετο ήδη με τη σύμφωνη γνώμη όλων.

Έτσι, πραξικοπηματικά  μπαίνει ταφόπλακα στην υγιή επιχειρηματικότητα μέσα στην Αγορά και προωθούνται άνομα συμφέροντα μεγαλοκαρχαριών του χώρου εκτός Αγοράς, με τρόπο όχι κοινώς επονείδιστο αλλά και πολιτικώς ανήθικο.

Είναι ΣΚΑΝΔΑΛΟ διότι, χωρίς να περιμένουν τη λαϊκή εντολή και σε μια ρευστή πολιτική κατάσταση, μέλη της υπηρεσιακής κυβέρνησης χωρίς καμία πολιτική νομιμοποίηση, άσκησαν τη νύχτα της Παρασκευής 4 Μαΐου, υπουργικά καθήκοντα, θυμούμενοι να παράγουν έργο, που εξοντώνει υγιείς και νόμιμους επιχειρηματίες και  που όλως τυχαίως, είναι βούτυρο στο ψωμί, των μεγαλοσυμφερόντων και των τραστ που ζητούν με κάθε τρόπο το θάνατο των Κεντρικών Λαχαναγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με όρους δυσβάσταχτους και προϋποθέσεις που αντέχουν μόνο οι πολυεθνικές, επιχειρούν να κάνουν έξωση από την Αγορά σε όλους τους νόμιμους εμπόρους που δραστηριοποιούνται εδώ, δίνοντας τις θέσεις τους σε τραπεζικά ιδρύματα και πανίσχυρα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία λυμαίνονται τους αγρότες, τους εμπόρους και τον έλληνα καταναλωτή.

ΔΕΝ θα ανεχθούμε με κανένα τρόπο την εφαρμογή της παράνομης αυτής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, την οποία καταγγέλλουμε ως προκλητικά σκανδαλώδη και την οποία θα προσβάλλουμε με κάθε νόμιμο μέσο.

ΔΕΝ θα ακυρώσουμε τον κοινωνικό διάλογο που έγινε εδώ και πολλούς μήνες με το αρμόδιο Υπουργείο και ΔΕΝ θα ανεχθούμε να παιχθεί ένα τόσο ανέντιμο πολιτικό-οικονομικό παιχνίδι όχι μόνο σε βάρος μας, αλλά και σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας, αφού γνωρίζουμε ότι πίσω απ’  όλα αυτά, βρίσκονται συμφέροντα που έχουν βάλει στο μάτι το φιλέτο της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ και θα ζητήσουμε από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ελέγξει τη νομιμότητα της όλης υπόθεσης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ