Monthly Archives: February 2013

Τυποποίηση και Σήμανση στα Οπωροκηπευτικά Προϊόντα

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη σήμανση των προϊόντων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση το νόμο, όλα τα οπωροκηπευτικά προϊόντα πρέπει να διακινούνται τυποποιημένα, σε καθαρά υλικά συσκευασίας, που να φέρουν την απαιτούμενη σήμανση.

Προσοχή : Kάθε υλικό συσκευασίας πρέπει να φέρει μόνο μια σήμανση που να αφορά το προϊόν που περιέχεται σε αυτό.

Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και τα προβλεπόμενα πρόστιμα είναι μεγάλα. Την ευθύνη φέρει ο κάτοχος του προϊόντος κατά το χρόνο του ελέγχου.

Προϊόντα που δεν φέρουν σήμανση, σας προτείνουμε να μην τα παραλαμβάνετε.

Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την Καθαρά Δευτέρα και την 25η Μαρτίου 2013

Συνάδελφοι,

Με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου, τα καταστήματά μας θα λειτουργήσουν ως εξής:

Κυριακή 17 Μαρτίου 2013: Ανοικτά

Καθαρή Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013: Κλειστά

Θα επιτραπεί η είσοδος στους πελάτες μας για την παραλαβή πωληθέντων εμπορευμάτων, την Καθαρή Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013 από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα.

Κυριακή 24 Μαρτίου 2013: Ανοικτά

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013: Κλειστά

Θα επιτραπεί η είσοδος στους πελάτες μας για την παραλαβή πωληθέντων εμπορευμάτων, τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013 από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Κ.Λ.Α.

Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2013 στις 10:00 το πρωί στο αμφιθέατρο της Κ.Α.Α. με θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  2. Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-2012 έως 31-12-2012
  3. Προϋπολογισμός 2013
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού – Απολογισμού
  5. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ. 

Βρέθηκε και αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στη Λαχαναγορά

Διορθώνεται το πρόβλημα με τους υψηλούς λογαριασμούς στο νερό

Επειτα απο αίτημα του Συνδέσμου μας προς τον ΟΚΑΑ (δες σχετικό επισυναπτόμενο έγγραφο), η διοίκηση, διέταξε να γίνει έρευνα στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στη λαχαναγορά προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι αδικαιολόγητα υψηλοί λογαριασμοί νερού που ήρθαν τελευταία στις επιχειρήσεις μας, ωφείλονται σε κάποια βλάβη ή διαρροή, καθώς δεν είναι δυνατόν να έχει γίνει τόσο μεγάλη κατανάλωση μέσα στη Λαχαναγορά.

Η διοίκηση του ΟΚΑΑ σε συνέχεια του υπ’ αριθμόν 657/21-2-2013 εγγράφου της μας ενημέρωσε ότι βρέθηκε και αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Συνεπώς αναμένουμε ενέργειες για την εκλογίκευση του ποσού που αναλογεί στις επιχειρήσεις μας, βάση της πραγματικής κατανάλωσης νερού και της ακύρωσης των εξωφρενικών ποσών που ωφείλονται στη βλάβη του δικτύου…

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΑΑ Α.Ε.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 70 στις 21 Φεβρουαρίου 2013 η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του ΟΚΑΑ με τις υπογραφές των συναρμόδιων υπουργών…
Το ΦΕΚ αναρτήθηκε σήμερα 28/2/2013 και στο site του ΟΚΑΑ…

3. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών
Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΚΑΑ Α.Ε.)» δι−
αμορφώνεται ως εξής:
1. Σταμπουλίδης Παναγιώτης του Γρηγορίου, με ΑΔΤ
Φ 268605, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και
εκτελεστικό μέλος
2. Αναγνωστόπουλος Θωμάς του Ηλία, με ΑΔΤ ΑΗ
574560
3. Μάδης Ισίδωρος του Σταύρου με ΑΔΤ ΑΚ 247548
ως μέλος
4. Ξυλούρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΗ
579625 ως μέλος
5. Παπαχρήστου Νίκη του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΙ 047562
ως μέλος
6. Σιακάρας Φώτιος του Βασιλείου με ΑΔΤ ΑΚ 622339
ως μέλος
7. Ρουπάκας Στυλιανός του Ιωάννου, Έμπορος, με ΑΔΤ
Χ 050484 εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρι−
κής Λαχαναγοράς Αθηνών (ΣΕΚΛΑ), ως μέλος
8. Διονυσιώτης Ιωάννης του Νικολάου, έμπορος, με
ΑΔΤ: ΑΕ 634903 ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον
Νίκα Νικόλαο του Σταύρου, έμπορο, με ΑΔΤ: Χ 148161,
ως εκπρόσωποι της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος Αθηνών
9. Μπουμπουρής Νικόλαος του Κων/νου, με ΑΔΤ ΑΖ −
062567 εκπρόσωπος εργαζομένων, ως μέλος.
Η υπ’ αριθμ. 22927/ΕΓΔΕΚΟ 1006/27−5−2011 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 151/2011) με θέμα: «Αντικα−
τάσταση Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε.
(ΟΚΑΑ Α.Ε.)» παύει να ισχύει με την έναρξη ισχύος της
παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
-

Στην Αθήνα κατεβαίνουν οι αγρότες στις 5 του Μάρτη

«Ραντεβού» στις 5 Μαρτίου δίνουν οι αγρότες στην Αθήνα

Το μπλόκο της Νίκαιας καλεί σε πανελλαδικό, παναγροτικό συλλαλητήριο συνεχίζοντας με νέες μορφές κινητοποίησης.

Ο αγώνας των αγροτών συνεχίζεται με νέες μορφές, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, η συντονιστική επιτροπή από το μπλόκο της Νίκαιας, και καλεί όλους σε συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη, 5 Μάρτη, στο πανελλαδικό, παναγροτικό συλλαλητήριο, στην Αθήνα.

Όπως αναφέρουν η συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο δεν ικανοποίησε ούτε ένα από τα αιτήματά τους, καθώς «η κυβέρνηση επέμεινε στη τακτική της ολικής άρνησης», ενώ επισημαίνουν ότι «ούτε καν κάποιο από αυτά που αφορούν, άμεσα και καθοριστικά, στην δυνατότητα εκατοντάδων χιλιάδων παραγωγών της χώρας μας να μπουν στη νέα καλλιεργητική περίοδο και να παραμείνουν στο αγροτικό επάγγελμα».

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα του μπλόκου Νίκαιας:

«Το Μπλόκο της Νίκαιας, που ψυχή του ήταν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας-Λάρισας-Τρικάλων και η Συντονιστική Επιτροπή συσπείρωσε χιλιάδες συναδέλφους που, για 30 μερόνυχτα, δώσαμε, με περηφάνια κι αξιοπρέπεια, τον αγώνα της επιβίωσης και της προοπτικής της μικρομεσαίας αγροτιάς . Ένα μεγαλειώδη αγώνα, που συντονίστηκε σε όλη την Ελλάδα, αγκαλιάστηκε από το λαό και συνεχίζεται με επόμενο αγωνιστικό σταθμό το πανελλαδικό, παναγροτικό συλλαλητήριο, στις 5 Μάρτη, στην Αθήνα.

Παλέψαμε με αυταπάρνηση, υπομονή και επιμονή, κόντρα στον αυταρχισμό και της τρομοκρατία της κυβέρνησης, που έστειλε εναντίον μας τα ΜΑΤ με τα χημικά και ρόπαλα. Δεν φοβηθήκαμε την αστυνομική βία και καταστολή, την αντιμετωπίσαμε ψύχραιμα και θαρρετά.

Με την αγωνιστική πίεση που εξασκήσαμε αναγκάσαμε την κυβέρνηση να δεχτεί, τελικά, τη συνάντηση αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής των μπλόκων με διευρυμένο κλιμάκιο υπουργών, όπως ζητούσαμε, αλλά, στην αρχή, δεν τη δεχόταν.

Η συνάντηση με την κυβέρνηση δεν ικανοποίησε ούτε ένα από τα αιτήματά μας, επέμειναν στη τακτική της ολικής άρνησης. Ούτε καν κάποιο από αυτά που αφορούν, άμεσα και καθοριστικά, στην δυνατότητα εκατοντάδων χιλιάδων παραγωγών της χώρας μας να μπουν στη νέα καλλιεργητική περίοδο και να παραμείνουν στο αγροτικό επάγγελμα.

Με τη στάση της η τρικομματική συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ απέδειξε ότι

παραμένει ακλόνητη στην πολιτική ξεκληρίσματος κι αφανισμού της μικρομεσαίας αγροτιάς για να συγκεντρωθεί η γη και η αγροτική παραγωγή στα χέρια λίγων μεγαλοαγροτών και επιχειρηματιών.

Δεν είναι κυβέρνηση της μικρομεσαίας αγροτιάς, της εργατιάς και των άλλων λαϊκών στρωμάτων, αλλά κυβέρνηση των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των μεγαλοβιομηχάνων και μεγαλεμπόρων, των εκμεταλλευτών μας, των εκμεταλλευτών του λαού.

Απέδειξε, επίσης, ότι δεν την ενδιαφέρει καθόλου να διασφαλίσει φτηνά, ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα για την διατροφή και την ένδυση των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων που ζουν στις πόλεις, αλλά μόνο να αυξηθούν τα κέρδη των εμποροβιομηχάνων και των μονοπωλίων, που λυμαίνονται την αγροτική οικονομία, κερδοσκοπώντας, ασύστολα, σε βάρος και των παραγωγών και των καταναλωτών.

Στα 30 μερόνυχτα που είμαστε στα μπλόκα, είδαμε, για μια ακόμα φορά, ποιοί είναι οι φίλοι μας και ποιοι οι εχθροί μας.

Εχθρός μας είναι οι πολιτικές που μας καταστρέφουν, αρπάζουν τα χωράφια μας,  δημεύουν το βιός μας, παίρνουν και τη μπουκιά από το στόμα των παιδιών μας, για να πλουτίζουν τα μονοπώλια και επιχειρηματικοί όμιλοι.

Είναι η ΚΑΠ και η ΕΕ που ενισχύει τις αγροτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις, προωθεί τη συγκέντρωση της γης, της παραγωγής και των επιδοτήσεων στα χέρια τους, ξεκληρίζοντας όσους μικρούς και μεσαίους αγρότες απέμειναν. Κι όσοι στηρίζουν την ΕΕ, υποκρίνονται ότι υποστηρίζουν και τα αιτήματα μας, γιατί αυτά συγκρούονται με την σκληρή αγροτική πολιτική της ΕΕ.

Αυτές τις πολιτικές και όλους όσους τις διαμορφώνουν, τις διαχειρίζονται, της υπηρετούν και τις στηρίζουν θα τους πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων.

Φίλοι και σύμμαχοί μας είναι οι εργάτες που τους σφαγιάζουν τα μεροκάματα, οι άνεργοι που τους στερούν το δικαίωμα στη δουλειά, οι συνταξιούχοι που τους κόβουν την πενιχρή σύνταξη, οι μικροεπαγγελματίες και οι μαγαζάτορες που τους οδηγούν στο λουκέτο, οι νέοι των λαϊκών οικογενειών που τους κλείνουν το δρόμο προς το μέλλον.

Με όλους αυτούς θα παλέψουμε μαζί για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και το άνοιγμα του δρόμου για ένα καλύτερο «αύριο» του λαού μας.

Η αγωνιστική, λαϊκή συμπαράταξη που εκφράστηκε, με μαζικό και δυναμικό τρόπο, ιδιαίτερα στο μπλόκο της Νίκαιας, είναι ότι πιο σημαντικό κατακτήσαμε σε τούτη τη μάχη και μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικό για τη συνέχεια και την προοπτική της πάλης μας. Έχει τεράστια σημασία το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν πως το «σήμερα» και το «αύριο» της μικρομεσαίας αγροτιάς εξαρτάται από την απόφασή της, μαζί με την εργατιά και τα άλλα λαϊκά στρώματα, να συγκρουστεί, συνολικά, με την αντιλαϊκή πολιτική για  να την ανατρέψει.

Όπως μεγάλη σημασία για τους αγώνες που έρχονται έχει η ενότητα και ο πανελλαδικός αγωνιστικός συντονισμός των μπλόκων που επιτεύχθηκε και θα  διατηρηθεί, ώστε, σε συνδυασμό, με το αναγκαίο  δυνάμωμα των αγροτικών συλλόγων, ν’ αποτελέσει ένα πανίσχυρο όπλο στην αγωνιστική φαρέτρα της μικρομεσαίας αγροτιάς.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την επιβίωση, με προοπτική μια διαφορετική αγροτική ανάπτυξη, κόντρα στα συμφέροντα των μονοπωλίων και για την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών.

Δυναμώνουμε τους αγροτικούς συλλόγους μας και φτιάχνουμε καινούργιους όπου δεν υπάρχουν.

Πραγματοποιούμε Γενικές Συνελεύσεις στα χωριά μας, προσπαθούμε να συσπειρώσουμε και άλλες δυνάμεις αγροτών στην πάλη.

Οργανώνουμε συναντήσεις με τους φυσικούς συμμάχους μας, εργατικά κέντρα, σωματεία και συνδικάτα, εμπορικούς συλλόγους, κι άλλους μαζικούς φορείς και συντονίζουμε την αγωνιστική δράση μας με νέες μορφές, όλοι μαζί, σαν για γροθιά, στην κοινή πάλη  για να απαλλαγούμε από τους εκμεταλλευτές μας.

Είμαστε οι κερδισμένοι γιατί αγωνιζόμαστε. Ο αγώνας δεν έχει ημερομηνία λήξης, ενισχύεται, κλιμακώνεται και η κυβέρνηση θα νοιώθει την αγωνιστική μας αναπνοή όλο και πιο σιμά της.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με νέες μορφές. Συναντιόμαστε την ερχόμενη Τρίτη, 5 Μάρτη, στο πανελλαδικό, παναγροτικό συλλαλητήριο, στην Αθήνα. Τιμάμε αγωνιστικά την 103η επέτειο από την εξέγερση της αγροτιάς στο ΚΙΛΕΛΕΡ, όλοι μαζί εργατιά – αγροτιά, όπως και τότε.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ.»
απο το agronews

Τώρα, μπείτε στα δημοπρατήρια, απ’ευθείας…

Μπείτε απ ευθείας στα δημοπρατήρια της Κρήτης  απο το site του Συνδέσμου μας, χτυπώντας το :   ΔΕΛΤΙΑ ΤΙΜΩΝ στην αρχική μας σελίδα.

Τώρα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές της Κρήτης μέσα απο το δικό μας site…

ΠΡΟΣΟΧΗ κλέβουν τις μπαταρίες απο τα σταθμευμένα φορτηγά

Πολλά κρούσματα κλοπής μπαταριών απο σταθμευμένα φορτηγά συναδέλφων μας σημειώνονται τελευταία μέσα στο χώρο της λαχαναγοράς.

Το πρόβλημα έχει τεθεί υπ οψιν της διοίκησης του ΟΚΑΑ ενω συνάδελφος έχει υποβάλλει ήδη αίτηση για αποζημίωση καθώς δεν επιτρέπεται να σημειώνονται τέτοια κρούσματα σε φυλασσόμενο χώρο, για τον οποίο πληρώνονται σταλίες.

Συνάδελφος ανέφερε ότι κάποιος άγνωστος με ενα μπλέ μιτσουμπίσι φορτηγάκι παρίστανε τον τεχνικό και δήθεν έκανε συντήρηση στις μπαταρίες. Οταν έγινε ερώτηση για επαλήθευση, ο άγνωστος εξαφανίστηκε και ήταν μέρα μεσημέρι…

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του συνδέσμου, έχει δοθεί εντολή  στους φύλακες να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και τη νύχτα να κάνουν περιπολίες στο χώρο στάθμευσης με τους φάρους των αυτοκινήτων αναμένους…

Καλό θα ήταν να έχουμε όλοι τα μάτια μας 14 και να ενημερώνουμε για οποιοδήποτε σχετικό περιστατικό…

Πως θα βρούμε τις τιμές των δημοπρατηρίων της Κρήτης;

Μπείτε στην κατηγορίας Συνδέσεις (link) στο site μας και συνδεθείτε με σχετικά ενημερωτικά blog που δίνουν αναλυτικούς πίνακες με τις τιμές των προϊόντων…

Τα θρεπτικά στοιχεία του πορτοκαλιού…

Τα θρεπτικά στοιχεία του πορτοκαλιού…
Μας προμηθεύει με σχεδόν το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη C
Το πορτοκάλι είναι φρούτο που καρπίζει από το δέντρο πορτοκαλιά. Είναι ένα από τα πιο γνωστά εσπεριδοειδή. Το σχήμα του είναι σφαιρικό ή ωοειδές, η φλούδα του παχιά ή λεπτή ανάλογα με την ποικιλία και η σάρκα του έχει χρώμα πορτοκαλί ή στην ποικιλία σανγκουίνι κόκκινο. Η εξωτερική επιφάνεια της φλούδας είναι σχετικά ανώμαλη και φέρει μικρά αδενώδη στίγματα που παράγουν αρωματικό αιθέριο έλαιο.

Η σάρκα του πορτοκαλιού χωρίζεται σε τμήματα που λέγονται σκελίδες ή φέτες. Κάθε φέτα περιβάλλεται από ινώδη ιστό λευκού χρώματος, που λέγεται «ράκος». Στο εσωτερικό της κάθε φέτας υπάρχουν πολλά χωρίσματα, τα κύτταρα της σάρκας που είναι γεμάτα χυμό καθώς και μέχρι 3 σπόρια, αλλά μπορεί να υπάρχουν και φέτες χωρίς καθόλου σπόρια.

Το πορτοκάλι έχει γλυκιά ή γλυκόξινη γεύση και είναι λιγότερο ή περισσότερο αρωματικό ανάλογα με την ποικιλία και την ποιότητα. Κάποια ελαφριά πικρή γεύση που παρατηρείται μερικές φορές οφείλεται σε ποσότητα αιθέριου ελαίου που έχει εισχωρήσει στη σάρκα.

Η θρεπτική ανάλυση ανά 100 γραμμάρια πορτοκαλιού έχει ως εξής

Θερμίδες 49 kcal
Νάτριο 86 mg
Λιπαρά 0,2 γρ.
Πρωτεΐνες 1 γρ.
Υδατάνθρακες 12,2 γρ.
Ασβέστιο 41 mg
Σίδηρος 0,4 mg
Φώσφορο 20 mg
Νερό 200 γρ. Κάλιο 1 mg

Το πορτοκάλι είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, φυλλικό οξύ, κάλιο, σελήνιο και φυτικές ίνες, β – καροτίνη, πηκτίνη, κάλιο, ασβέστο, σίδηρο, ιώδιο, φώσφορο, μαγγάνιο, νάτριο, χλώριο και ψευδάργυρο.

Ένα μέτριο σε μέγεθος πορτοκάλι μας παρέχει 62 θερμίδες και μας προμηθεύει με σχεδόν το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη C. Η περιεκτικότητά τους σε νάτριο είναι χαμηλή. Επίσης η αύξηση της γλυκαιμίας που προκαλούν είναι χαμηλή.

Στο αγαπημένο μας φρούτο υπάρχουν πάνω από 170 φυτοχημικές ουσίες και 60 φλαβονοειδείς χημικές ενώσεις με εξέχουσες αντιοξειδωτικές επιδράσεις, προσφέροντας μέγιστη προστασία έναντι της υπέρμετρης παραγωγής των ελευθέρων ριζών, μορίων με ιδιαίτερα βλαπτική επίδραση στο κύτταρο. Οι ουσίες αυτές ανήκουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: Τα φλαβονοειδή, τα λεμονοειδή και τα καροτενοειδή.

Μία ένωση που βρίσκεται στα πορτοκάλια και άλλα εσπεριδοειδή, που ονομάζεται D – λιμονένιο, έχει βρεθεί ότι είναι αποτελεσματική στην πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως ο καρκίνος του δέρματος, ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του στόματος και ο καρκίνος του παχέος εντέρου.

Ένα από τα πιο σημαντικά φλαβονοειδή στα πορτοκάλια είναι η εσπεριδίνη. Η εσπεριδίνη και η πηκτίνη στα πορτοκάλια έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν την LDL – χοληστερόλη. Η συγκέντρωση εσπεριδίνης είναι σημαντικά υψηλότερη στον εσωτερικό φλοιό, παρά στην πορτοκαλί τους σάρκα. Η πηκτίνη φαίνεται να επιβραδύνει την απορρόφηση των λιπών από το σώμα και να μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης. Η τανγκερετίνη, για παράδειγμα, που περιέχεται στη φλούδα των κίτρων, έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ενώ ερευνητές του υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ σε δημοσίευσή τους τονίζουν ότι τα φλαβονοειδή του πορτοκαλιού εμποδίζουν τη δράση ενζύμων που μετατρέπουν κάποια συστατικά του καπνού του τσιγάρου σε καρκινογενείς ουσίες.

Το φυλλικό οξύ που περιέχεται στα πορτοκάλια βοηθά στην σωστή ανάπτυξη του εγκεφάλου, ενώ αποτελεί και απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για υγιές σπέρμα, προστατεύοντάς το από γενετικές βλάβες που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

Η υψηλή περιεκτικότητά του πορτοκαλιού σε βιταμίνη C δρα επίσης και ως ένα αντιοξειδωτικό που προστατεύει τα κύτταρα από βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες ενώ ταυτόχρονα διεγείρει την παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων στο σώμα μας, βελτιώνοντας έτσι το ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι φυτικές ίνες που περιέχονται στο πορτοκάλι, βοηθούν στην καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας αλλά και στην προστασία κατά του έλκους.

Οι ευεργετικές δράσεις του πορτοκαλιού και των άλλων εσπεριδοειδών, εκτός από την πρόληψη του καρκίνου και των εγκεφαλικών επεισοδίων, επεκτείνονται στην πρόληψη του διαβήτη, του καταρράκτη, της αρθρίτιδας, της παχυσαρκίας και του εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας του ματιού που είναι η σημαντικότερη αιτία τύφλωσης στους ηλικιωμένους.

Έρευνες έδειξαν ότι ένα πορτοκάλι κάθε μέρα μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του στόματος, του λάρυγγα, του φάρυγγα του οισοφάγου και του στομάχου κατά 50%.

Παράλληλα αυτοί που τρώνε ένα πορτοκάλι την ημέρα, επιπρόσθετα από τις 5 μερίδες φρούτων ή λαχανικών που συστήνονται καθημερινά, έχουν 19% μειωμένο κίνδυνο για να παρουσιάσουν εγκεφαλικό επεισόδιο.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το National Cancer Institute, μια μερίδα μπορεί να είναι: Η ποσότητα από φρούτα ή λαχανικά που περιέχεται μέσα σε ένα μικρό ποτήρι, ή ένα μικρό ποτήρι χυμού ή ένα φρούτο (μήλο, πορτοκάλι, μπανάνα) μετρίου μεγέθους ή ακόμη ένα μικρό μπολ με σαλάτα.

Ποικιλία πορτοκαλιών

Τα πορτοκάλια διακρίνονται σε διάφορες ποικιλίες ανά όλο τον κόσμο:

Η ποικιλία πορτοκαλιών late, περιλαμβάνει και τα πορτοκάλια βαλέντσια, τα οποία έχουν λεία λεπτή φλούδα και περιέχουν λίγα ή καθόλου κουκούτσια. Είναι η πιο δημοφιλής ποικιλία στον κόσμο. Έχουν σάρκα κιτρινωπή και πολύ ζουμερή με έντονη γεύση. Τα βαλέντσια είναι τα καλύτερα πορτοκάλια για στύψιμο.

Η ποικιλία Blood τα γνωστά μας σαγκουίνια, είναι μικρού μεγέθους με φλούδα που έχει κοκκινωπά στίγματα, και σάρκα που χρωματικά κυμαίνεται από χρυσό μέχρι κόκκινο ρουμπινί. Είναι ιδανικά για σορμπέ και πολύχρωμα επιδόρπια.

Η ποικιλία πορτοκαλιών Blonde, είναι χειμωνιάτικα πορτοκάλια με κιτρινωπή φλούδα. Στην ίδια ποικιλία ανήκουν τα πορτοκάλια Jaffa και Shamouti. Μεγάλα φρούτα, χοντρόφλουδα, που καθαρίζονται εύκολα. Η σάρκα τους είναι τραγανή και ζουμερή. Αν είστε τυχεροί, ίσως βρείτε πορτοκάλια Saustianas που έχουν πολύ χυμό και καθόλου κουκούτσια.

Η ποικιλία πορτοκαλιών ναβαλίνα, είναι πορτοκάλια χωρίς κουκούτσι που πήραν το όνομα τους από την προεξοχή που έχουν στο κάτω μέρος τους, όπου περιέχεται ένα μικρό φρούτο σε εμβρυϊκή κατάσταση. Έχουν φλούδα χοντρή και γλυκιά ζουμερή σάρκα. Η φλούδα τους γίνεται εξαιρετικό γλυκό του κουταλιού.

Πορτοκάλια και συντήρηση

Να διαλέγετε σφιχτά πορτοκάλια, βαριά για το μέγεθος τους, για να είναι πιο ζουμερά. Τα πορτοκάλια διατηρούνται αρκετά. Μπορείτε να τα διατηρήσετε σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο μέχρι δύο εβδομάδες. Ο χυμός και το ξύσμα τους διατηρούνται στην κατάψυξη.

Τρόποι κατανάλωσης

Το αγαπημένο φρούτο μικρών και μεγάλων καταναλώνεται με κάθε δυνατό τρόπο. Σαν φρούτο από μόνο του ή σαν συστατικό σε φρουτοσαλάτα, σε μορφή χυμού μετά από στύψιμο στον αποχυμωτή. Μιλώντας για μαγειρική, το φτιάχνουμε γλυκό με κάθε τρόπο (από κουταλιού μέχρι κέικ, σορμπέ, κρέμες, πορτοκαλόπιτα, λικέρ, κ.λ.π.), ενώ με το χυμό και με τη φλούδα του, αρωματίζουμε γλυκά και φαγητά.

Δοκιμάστε να το προσθέσετε σε βινεγκρέτ σαλάτας, ν’ αρωματίσετε με το ξύσμα του ή με τον χυμό του, πατάτες με μυρωδικά στο φούρνο, στο λεμονάτο κοτόπουλο ή το χοιρινό της κατσαρόλας. Ταιριάζει με όσπρια, όπως τα ρεβίθια (το συνηθίζουν στην Κρήτη), γιατί σπάει τη μονότονη γεύση τους, ενώ κάνει καλή παρέα και με το ψάρι.

Όπως και να έχει, το πορτοκάλι αποτελεί πραγματικό δώρο της φύσης, για να το γευτούμε όπως ο καθένας μας επιθυμεί και να απολαύσουμε τα πραγματικά μοναδικά συστατικά του.