Monthly Archives: May 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.Α.Α.

      Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το πρόγραμμα : «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:

1. α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή

β. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Επιδοτούνται για επενδυτικά σχέδια από  15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του 2015.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και διαθέτουν κατά την έγκριση  του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον ΚΑΔ, στον οποίο ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. που αφορούν την Κ.Α.Α  είναι οι κάτωθι  :

52.10.19.01 Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασίας συντήρησης κτλ) προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων

82.92.10.03 Υπηρεσίες συσκευασίας αγροτικών προϊόντων

Επιδοτούνται για:

o    Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρο, Μηχανήματα – Εξοπλισμό

o    Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

o    Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

o    Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

o    Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

o    Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

o    Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.

o  Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).

o     Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, εκτός από τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης, υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, οι οποίες  είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.                                                                                   

Η ηλεκτρονική υποβολή θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 09.06.2016.

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεσθε, να επικοινωνήσετε με τα λογιστικά γραφεία σας για την υποβολή της αίτησης .

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΕΗ

Συνάδελφοι,

Όσοι δεν δώσατε λογαριασμούς της ΔΕΗ, παρακαλούμε να τους προσκομίσετε στα γραφεία του Συνδέσμου, ώστε να ολοκληρώσουμε την μελέτη που έχει στόχο την μείωση των δημοτικών τελών  και  του τιμολογίου ηλεκτρικού  ρεύματος.

Είναι προς όφελος όλων μας και εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια που κάνουμε για μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεών μας.