Monthly Archives: November 2017

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Συνάδελφοι,

Ένας ισχυρός Σύνδεσμος εμπόρων είναι εργαλείο στα χέρια όλων των συναδέλφων. Σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Σύνδεσμος μερίμνησε για:

  • τη  δημιουργία χώρων αποθήκευσης κενών υλικών συσκευασίας
  • τη δημιουργία θέσεων parking
  • τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα
  • τη διανομή ανακοινώσεων για τις νομοθετικές εξελίξεις
  • τη παροχή νομικών συμβουλών
  • τη προώθηση προβλημάτων του κλάδου στον ΟΚΑΑ και στις ανώτερες βαθμίδες, καθώς και σε άλλες λειτουργίες για τις οποίες είναι απαραίτητος ο Σύνδεσμος μας.

Άλλωστε για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο χώρο μας (υπαγωγή στο υπερταμείο) και όποια πρόκειται να εμφανιστούν στο μέλλον, η οικονομική   αυτονομία του Συνδέσμου είναι απαραίτητη όσο ποτέ.

Είμαστε στην δυσάρεστη θέση να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι όποιος δεν είναι ταμειακώς ενήμερος δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις παροχές του Συνδέσμου.

Θεωρούμε, άδικο να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές  οι ταμειακώς εντάξει συνάδελφοι, με τους μη ενήμερους οικονομικά.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΚΛΑ

Συνάδελφοι,

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου,  που εκλέχθηκε στις αρχαιρεσίες  της 6ης Νοεμβρίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίαση της 8ης  Νοεμβρίου 2017, ως εξής:

Πρόεδρος: Κυρλής Στέφανος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Πιτσιδόπουλος Γεώργιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Μούγιας Μηνάς
Γενικός Γραμματέας: Καλύβης Ιωάννης
Ταμίας: Μαρτσούκος Πέτρος
Μέλη Δ.Σ.: Βάλβης Ηρακλής
Γαλανομάτης Ιωάννης
Δεντάκης Λεωνίδας
Κυρίος Σταμάτης
Μανουσάκης Νικόλαος
Μιχελής Παναγιώτης
Μπαζιάκας Θωμάς
Πεφάνης Αντώνιος
Σκόκας Ιωάννης
Χριστόπουλος Χαράλαμπος

Εκπρόσωπος στο Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. εξελέγη το μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχελής Παναγιώτης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Λ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΛΗΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

Συνάδελφοι,

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά μας απέστειλε το υπ’ αριθμ πρωτ. Χ3037/6-11-2017 έγγραφο της, με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της βάσης δεδομένων του Μητρώου Εμπόρων Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) και την διενέργεια ελέγχων καταλληλότητας αναγγελθέντων φορτίων. Συγκεκριμένα στο έγγραφο της η ΔΑΟΚ Πειραιά Επισημαίνει τα εξής:

«…Με αφορμή την λειτουργία από 17/01/2017 της Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) και την διαπίστωση, από την καθημερινή πρακτική, συγχύσεων και ακολούθως λανθασμένων καταχωρίσεων στην εφαρμογή Αναγγελιών Νωπών οπωροκηπευτικών του ΥΠΑΑ&Τ και λοιπών μικροπροβλημάτων καθημερινής φύσης κατά την διαδικασία ελέγχου κρίνουμε σκόπιμο να σας διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

1. Από τις 12.01.2017 έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μ&ΠΕΤΦΠ του ΥΠΑΑ&Τ η διευκρινιστική εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες χρήσης Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.)». Η συγκεκριμένη εγκύκλιος είναι ηλεκτρονικά αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: Ψ9ΦΠ4653ΠΓ-ΝΝΩ. Σε αυτήν το Παράρτημα Ι αναφέρεται στους κανόνες υποβολής της ψηφιακής αναγγελίας ενώ το Παράρτημα ΙΙ περιγράφει τους κανόνες και χρονικούς περιορισμούς υποβολής της ψηφιακής αναγγελίας. Και τα δύο Παραρτήματα είναι αναλυτικότατα και πλήρως διαφωτιστικά και θα πρέπει να αποτελούν οδηγούς για την καθημερινή πρακτική των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σε θέματα υποβολής ψηφιακών αναγγελιών.

2. Τα κυριότερα προβλήματα και λάθη στην υποβολή αναγγελιών από την καθημερινή πρακτική εντοπίζονται κυρίως σε περιπτώσεις αποστολών – εξαγωγών και συγκεκριμένα σε λάθος καταχωρήσεις είτε συσκευαστηρίων ή και τόπων φόρτωσης είτε σε αναγγελίες που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ανωτέρω αποτελούν μη συμμορφώσεις με την εθνική νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνούν ιδιαίτερα στο να επικοινωνήσουν εγκαίρως με την αρμόδια ΔΑΟΚ ώστε να καταχωρηθούν οι σχετικοί κωδικοί συσκευαστηρίων για να υποβληθεί η ψηφιακή αναγγελία με τα σωστά στοιχεία συσκευαστηρίου και τόπου φορτώσεως και πάντα εντός των χρονικών περιορισμών (το αργότερο μέχρι τις 11 π.μ. της ημερομηνίας φόρτωσης).

3. Ιδιαίτερα για τους εμπόρους εντός της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών του Ρέντη θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι εγγραφές κωδικών με κωδικό συσκευαστηρίου ΛΑΧΡΕ αφορούν αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις εμπορικών συναλλαγών που γίνονται με πελάτες από την Βουλγαρία και Ρουμανία οι οποίοι έρχονται, αγοράζουν οπωρολαχανικά και επιστρέφουν με τα φορτία στις χώρες τους χρησιμοποιώντας δικά τους μεταφορικά μέσα. Ακριβώς λόγω του στιγμιαίου της συγκεκριμένης συναλλαγής έχει δοθεί η δυνατότητα αυτή να αποτυπώνεται στη βάση δεδομένων του Μ.Ε.Ν.Ο. απολογιστικά σε χρονικό διάστημα έως και πέντε ημερολογιακές ημέρες από την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

4. Τέλος σκόπιμο κρίνουμε να υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι οι έλεγχοι καταλληλότητας των αναγγελθέντων φορτίων επιβαρύνονται με αντίστοιχο τέλος διεξαγωγής το κόστος του οποίου ανέρχεται στο 1€ ανά τόνο ελεγχθείσας ποσότητας με ελάχιστο τα 10 € και μέγιστο τα 1000 €. Η καταβολή των τελών αυτών γίνεται με πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου από την εφαρμογή του ΥΠΟΙΚ e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ με κωδικό πληρωμής 1770. Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις αποστολών σε κράτη μέλη ΕΕ ή εξαγωγών σε τρίτες χώρες καθώς και εισαγωγών από τρίτες χώρες τα τέλη αυτά προκαταβάλλονται πριν την διεξαγωγή του ελέγχου ενώ στην περίπτωση παραλαβών από κράτη μέλη της ΕΕ τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το πολύ δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. Μη καταβολή των τελών στην πρώτη περίπτωση συνεπάγεται την μη διεξαγωγή του ελέγχου ενώ στη δεύτερη περίπτωση αποτελεί μη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία με την ακόλουθη επιβολή διοικητικών κυρώσεων του Ν. 4235/2014…».

Συνάδελφοι 

Παρακαλούμε για τα πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, προς αποφυγή διοικητικών  προστίμων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Λ.Α.

Ο Πλειοψηφών σύμβουλος

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΚΛΑ

Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι  σήμερα 6 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα διεξάγονται οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας για την εκλογή:

  1. Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
  2. Αντιπροσώπων του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συνδέσμου με την παρουσία Δικαστικού ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στις εκλογές μετέχει  ο συνδυασμός :  ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ».

Παρακαλούνται τα μέλη του Συνδέσμου, όπως κατά την ψηφοφορία έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξανδράτου Μάρθα του Αγγέλου   

Καλύβης Στέφανος του Δημητρίου   

  Μαρμαρινού Ιωάννα του Βασιλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙΣΚΟΥΣ

Συνάδελφοι,

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά μας απέστειλε το υπ’ αριθμ πρωτ. 11694/2017 έγγραφο της, με το οποίο επισημαίνει τα εξής:

«..Σύμφωνα με τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία επιτρέπεται η εισαγωγή καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους μόνο από τις χώρες της Ε.Ε (Μάλτα, Κορσική, Πορτογαλία-εκτός νήσου Μαδέρας) που υπάγονται στο καθεστώς της προστατευόμενης ζώνης για την Τριστέτσα και με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο. Αντίθετα, από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε π.χ Ισπανία – Ιταλία, καθώς και από τρίτες χώρες ΔΕΝ επιτρέπεται η εισαγωγή εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους.

Όσον αφορά τους καρπούς εσπεριδοειδών που παράγονται και διακινούνται στη χώρα μας πρέπει να επισημάνουμε τα κάτωθι:

1. Οι καρποί εσπεριδοειδών που διακινούνται-εμπορεύονται (ΟΚΑΑ, μανάβικα, Λαϊκές Αγορές, Σούπερ Μάρκετ, σημεία λιανικής-χονδρικής πώλησης) από τον τόπο παραγωγής σε άλλες περιοχές θα πρέπει στην περίπτωση που φέρουν φύλλα και ποδίσκους, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν φύλλα και ποδίσκοι δεν απαιτείται φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο.

Η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους χωρίς Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο αποτελεί παράβαση της φυτοϋγειονομικής  νομοθεσίας, η οποία επισύρει υψηλά χρηματικά πρόστιμα (Ν. 2538/1997), καθώς και ποινικές κυρώσεις (Ν.2732/1999) τόσο για στους εμπόρους όσο και για τους παραγωγούς..».

Συνάδελφοι

Παρακαλούμε για τη τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας προς αποφυγή διοικητικών  προστίμων και ποινικών κυρώσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΚΛΑ

Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι  στις  6  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας για την εκλογή:

  1. Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
  2. Αντιπροσώπων του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συνδέσμου με την παρουσία Δικαστικού ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στις εκλογές μετέχει  ο συνδυασμός :

 ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ  «Η ΕΛΠΙΔΑ» .

Παρακαλούνται τα μέλη του Συνδέσμου, όπως κατά την ψηφοφορία έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξανδράτου Μάρθα του Αγγέλου   

Καλύβης Στέφανος του Δημητρίου   

  Μαρμαρινού Ιωάννα του Βασιλείου