Monthly Archives: November 2018

Βαρύ πρόστιμο στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Πρόστιμο θα πληρώσει η Ελλάδα επειδή δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Όπως γράφει το «capital.gr» με νένα απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποχρεώνει την Ελλάδα να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό 10 εκατ. ευρώ και χρηματική ποινή 7,294 εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης όσον αφορά την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για τη συμμόρφωσή της προς την απόφαση του 2012, από την ημερομηνία δημοσίευσης της σημερινής απόφασης και ως την πλήρη εκτέλεση της απόφασης του 2012 περί ανάκτησης εγγυήσεων .
Το Δικαστήριο διαπιστώνει, ότι η Ελλάδα δεν είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της να λάβει όλα τα μέτρα που συνεπαγόταν η εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου του 2012 και, ότι η παράβαση αυτή εξακολουθούσε να υφίσταται έως την εξέταση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης από το Δικαστήριο. Επίσης διαπιστώνει την επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά της Ελλάδας στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Για την εκτίμηση της ικανότητας πληρωμής της Ελλάδας, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη, ως κυριότερο στοιχείο, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας καθώς και το μέγεθος της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (μείωση του ΑΕΠ άνω του 25% μεταξύ του 2010 και του 2016).

Η αδυναμία αποπληρωμής ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος αυξάνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές .

Το «δίδυμο» φόρων , ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήματος αποδείχθηκε στην πράξη δυσβάσταχτο για τους πολίτες και έφερε αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στο τέλος Σεπτεμβρίου ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη έως 500 ευρώ αυξήθηκε κατά 312.812 σε σχέση με το τέλος του 2017.
Τα δε ληξιπρόθεσμα, το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν στα 7,837 δισ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά το πλήθος των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκε από 4.068.857 στο τέλος του 2017 σε 4.312.395 τον Σεπτέμβρη (άνοδος 5,99%), αλλά οι «μικροί οφειλέτες» με χρέη έως 500 ευρώ αυξήθηκαν στο ίδιο διάστημα κατά 14,21% (από 2.201.910 σε 2.514.722). Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη διογκώθηκαν στο 9μηνο στα 7,837 δισ. ευρώ (συν 450 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο) και μαζί με τις συσσωρευμένες οφειλές παλαιότερων ετών έφτασαν τα 103,9 δισ. ευρώ.
Εξετάζοντας την πορεία του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή παρατηρεί ότι σε μηνιαία βάση, τον Ιούλιο (στοιχεία κατά την 1/8/2018) αυξήθηκε κατά 345,82 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση από τη λήξη της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Η αύξηση συνεχίστηκε και τον Αύγουστο (στοιχεία κατά την 1/9/2018) και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό (939,50 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή η επιβάρυνση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προήλθε σε μεγάλο βαθμό από μικρό αριθμό οφειλετών με υψηλές οφειλές, οι περισσότερες εκ των οποίων ταξινομούνται στην κατηγορία δανείων (καταπτώσεις εγγυήσεων ελληνικού δημοσίου) και δευτερευόντως στην κατηγορία ΦΠΑ.
Τον Σεπτέμβριο (στοιχεία κατά την 1/10/2018), τέλος, παρατηρήθηκε νέα αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 449,92 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, που οφείλεται στην επιβάρυνση από λήξεις των δόσεων του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ και δικαιολογείται στο πλαίσιο της εποχικής διακύμανσης του συγκεκριμένου υπολοίπου.

Ανοδικές κινούνται οι τιμές των διαμερισμάτων

Αυξημένες κατά μέσο όρο 2,5% ήταν οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το γ’ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως επισημαίνεται σχετικά, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ και β΄ τρίμηνο του 2018 η αύξηση διαμορφώθηκε σε 0,3% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ για το σύνολο του 2017 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,0%.
Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν 2,9% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών και 2,2% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2017 ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών για τα “νέα” και τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 0,7% και 1,2% αντίστοιχα. Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν 3,7% στην Αθήνα, 1,9% στη Θεσσαλονίκη, 1,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 1,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2017 η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2016 ήταν 1,0%, 1,4%, 1,1% και 0,8% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ΄ τρίμηνο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 2,5% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2017, ενώ, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2017 η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 1,0%.

Επιδότηση επενδύσεων σε εμπόδιο εστίαση και ιδιωτική εκπαίδευση

Επιδότηση έως και 75.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις εμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης οι οποίες θα υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση».
Σύμφωνα με το «euro2day.gr» θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους 10.000 έως 150.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Το πρόγραμμα, αναμένεται να προκηρυχθεί στις 5 Δεκεμβρίου. Ο προϋπολογισμός του (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ και είναι κατανεμημένος ανά 20 εκατ. ευρώ για κάθε τομέα.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
- στο λιανικό εμπόριο
- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
- στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής)
- στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις, δηλαδή το περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που επιδοτηθούν, θα πρέπει να σχετίζονται να με την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) γ) υγιεινής και ασφάλειας και της δ) τυποποίησης – πιστοποίησης.
Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα, έχουν αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:
i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
ii. διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:
- Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ
- Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
- Πιστοποίηση
- Τεχνικές μελέτες
- Κατάρτιση προσωπικού
- Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.
Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες και το μέγιστο ύψος συμμετοχής τους στον προϋπολογισμό, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Στο σφυρί βγαίνει το ξενοδοχείο Aktia Lounge Hotel.

Σε πλειστηριασμό βγαίνει την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου από την τράπεζα Πειραιώς το ξενοδοχείο «AKTIA LOUNGE HOTEL & SPA», στην Κρήτη με τιμή πρώτης προσφοράς τα 13 εκατ. ευρώ. Βρίσκεται στο δήμο χερσονήσου στη θέση Σταλίδα σε οικόπεδο εμβαδού 14.917,80 τ.μ. Επί του ακινήτου αυτού έχει ανεγερθεί πολυτελές ξενοδοχείο με την ονομασία «AKTIA LOUNGE HOTEL & SPA» κατηγορίας πέντε αστέρων , αποτελούμενο από υπόγειο όροφο επιφάνειας 1.898,88 τμ., ισόγειο όροφο επιφάνειας 2.816 τμ και πρώτο, δεύτερο και τρίτο όροφο συνολικής επιφάνειας 5.588,72 τμ. Συνολικά διαθέτει 202 δωμάτια. Το 2007 η εταιρεία «Ανθούσα Hotels» στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο είχε λάβει ομολογιακό δάνειο, ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, σε ελβετικό φράγκο του οποίου η αδυναμία αποπληρωμής την οδήγησε σε οικονομικό αδιέξοδο. Στο παρελθόν, η Tράπεζα Πειραιώς ως επικεφαλής των ομολογιούχων με αίτησή της, που είχαν απορρίψει τα δικαστήρια, επιδίωξε να θέσει σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης την Ανθούσα Hotels.

«Χρυσές» κιλοβατώρες με αυξήσεις έως και 18% στα τιμολόγια ηλεκτρικού.

Αυξήθηκαν έως και 18% οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 – σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2017- εξαιτίας των αλλαγών που αποφάσισε η κυβέρνηση στις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Σύμφωνα με το «euro2day.gr» τα στοιχεία ης Eurostat δείχνουν ότι στην Ελλάδα η τελική τιμή της κιλοβατώρας που πληρώνουν τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων και των φόρων και χρεώσεων ανέβηκε κατά 18% για την κατηγορία των καταναλώσεων μέχρι 1.000 κιλοβατώρες και πάνω από 15% για τις μεσαίες (1.000 έως 2.500 κιλοβατώρες) και τις υψηλότερες (2.500 έως 5.000 κιλοβατώρες). Οι αυξήσεις στη χώρα μας, όπως προκύπτουν από τα δεδομένα της Eurostat, είναι οι υψηλότερες συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι η τελική τιμή της κιλοβατώρας πάρα τις μεγάλες ανατιμήσεις παραμένει από τις φθηνότερες καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση.
Ποιο αναλυτικά :
· Για την κατηγορία των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας από 2.500 έως 5.000 κιλοβατώρες μηνιαίως , η τελική τιμή ανά κιλοβατώρα αυξήθηκε κατά 15,1%. Το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν στα 0,1866 ευρώ ανά κιλοβατώρα και το δεύτερο του 2017 είχε καταμετρηθεί στα 0,1620 ευρώ. Αν αφαιρεθούν οι φόροι και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις τότε προκύπτει πως οι ανταγωνιστικές τιμές ρεύματος μεταβλήθηκαν ανεπαίσθητα. Στην ίδια κατηγορία κατανάλωσης αμέσως μετά την Ελλάδα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις διαπιστώνονται στην Ισπανία (9,4%), την Ολλανδία (9%), τη Σλοβακία (8,5%), την Κροατία (6%) και την Τσεχία (5,7%).
· Για την κατηγορία των καταναλώσεων από 1.000 έως 2.500 κιλοβατώρες η τιμή κιλοβατώρας με την οποία τα νοικοκυριά πλήρωσαν τους λογαριασμούς στο πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν στα 0,1914 ευρώ. Το προηγούμενο εξάμηνο του 2017 ήταν στα 0,1660 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η αύξηση ήταν 15,3%. Αν αφαιρεθούν οι φόροι και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις τότε αναδεικνύεται πως η ανταγωνιστική τιμή ενέργειας, δηλαδή η καθαρή αξία του ρεύματος μειώθηκε οριακά. Διαμορφώθηκε στα 0,1175 ευρώ από 0,12 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
· Στο κλιμάκιο της χαμηλής κατανάλωσης μέχρι 1.000 κιλοβατώρες το μήνα, η τελική τιμή ανέβηκε κατά 18% αφού έφθασε στα 0,2450 ευρώ από 0,2070 ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκαλύπτεται πως αν αφαιρεθούν οι φόροι και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις η τιμή της κιλοβατώρας οι αυξήσεις της καθαρής τιμής ήταν πάλι στο 18%. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν στα 0,1707 ευρώ από 0,1440 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Οι λογαριασμοί των ελληνικών οικογενειών επιβαρύνονται κατά 40% με 50% από τους φόρους και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Με δεδομένο ότι το 2018 δεν αυξήθηκαν ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όπως αυτές για τη διανομή, τη μεταφορά αλλά ούτε και ο ΦΠΑ και ο ΕΦΚ προκύπτει πως όπου οι εταιρίες προμήθειας δεν ανέβασαν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας οι αυξήσεις προήλθαν από τις χρεώσεις ΥΚΩ. Αυτές αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση και αφορούσαν στην αλλαγή των κλιμακίων των ΥΚΩ, με επιπτώσεις όπως φαίνεται στην πλειονότητα των νοικοκυριών.