Υποβολή Αναγγελίας στη Διεύθυνση Γεωργίας Πειραιώς

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, μας έστειλε  το υπ’ αριθμ. 9884/29-7-2011 έγγραφό της,  το οποίο έχει ως εξής:

« Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αναγγελιών για εισαγωγή, εξαγωγή και διακίνηση νωπών οπωροκηπευτικών από το διαδίκτυο και κατόπιν τηλεφωνικών επαφών που δεχθήκαμε για παροχή διευκρινίσεων – οδηγιών θεωρούμε απαραίτητο να σας κάνουμε γνωστές τις παρακάτω διευκρινίσεις – οδηγίες για την διευκόλυνσή σας καθώς και γενικότερες παρατηρήσεις και επισημάνσεις πάνω στο θέμα των αναγγελιών.

  1. Ο έμπορος για τον οποίο υποβάλλεται η αναγγελία εννοείται ότι πρέπει να είναι καταχωρημένος στο μητρώο εμπόρων. Η μη εγγραφή στο Μητρώο καθώς και η μη υποβολή αναγγελίας αποτελούν παραβάσεις και επισύρουν κυρώσεις.
  2. Ο χρήστης του συστήματος να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών. Ο εγγεγραμμένος χρήστης που θα κάνει χρήση της υπηρεσίας είναι ο ενδιαφερόμενος έμπορος.
  3. Όσο για το τεχνικό θέμα η εγγραφή, είσοδος και καταχωρήσεις στο σύστημα γίνονται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr, επιλογή Ψηφιακές Υπηρεσίες, σύνδεση με ψηφιακές υπηρεσίες. Ο χρήστης την πρώτη φορά  από το πεδίο δημιουργία λογαριασμού δηλώνει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που φυσικά χρησιμοποιεί για να συνδεθεί με την εφαρμογή κάθε φορά που θέλει να υποβάλλει αναγγελία.
  4. Για να είναι επιτυχής η υποβολή της αναγγελίας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει μεριμνήσει να δηλώσει στην αρχική του αίτηση εγγραφής στο Μητρώο όλα τα προϊόντα τα οποία διακινεί καθώς και τις χώρες προέλευσης –προορισμού αυτών. Σε περίπτωση νέων προϊόντων ή και χωρών θα πρέπει, όπως είναι εξάλλου υποχρεωμένος και από το κανονιστικό πλαίσιο, να υποβάλλει συμπληρωματική αίτηση στην Υπηρεσία μας για καταχώρηση στο Μητρώο των πρόσθετων προϊόντων – χωρών . Η μη δήλωση, εκτός από παράβαση, επί του πρακτέου εμποδίζει τον ενδιαφερόμενο από το να καταχωρήσει ηλεκτρονικά την αναγγελία αφού η εφαρμογή τον εμποδίζει να προχωρήσει τη διαδικασία λόγω έλλειψης των κατάλληλων κωδικών προϊόντων ή χωρών.
  5. Σημαντικά στοιχεία για την σωστή καταχώρηση της αναγγελίας στο σύστημα αποτελούν τα ακόλουθα:

Α) Να αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία φορτώσεως και η πιθανή ημερομηνία αφίξεως. Αυτό σημαίνει ότι η αναγγελία πρέπει να γίνεται μετά την αναχώρηση του φορτίου.

Β) Στο πεδίο Προορισμός να αναγράφεται το ακριβές σημείο εκφόρτωσης και παραμονής του φορτίου για την πιθανή διενέργεια ελέγχου.

6. Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που διενεργηθεί έλεγχος από την Υπηρεσία μας, είστε υποχρεωμένοι να προβείτε άμεσα την επόμενη ημέρα στην πληρωμή των προβλεπόμενων τελών ποιοτικού ελέγχου στα γραφεία της Υπηρεσίας μας. Για την διευκόλυνση σας μπορείτε να πληρώσετε προκαταβολή έναντι μελλοντικών ελέγχων από την οποία θα αφαιρείται το παράβολο σε περίπτωση ελέγχου».

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στα τηλέφωνα 213-1618560, 213-1618515, 213-1618518  και  213-1618536.