ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Συνάδελφοι,

Η διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητα; Πειραιά με το υπ’ αριθμ.2112/14-5-2015 έγγραφο της, μας ενημέρωσε ότι διαπιστώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Ralstonia solanacearum (Smith) σε δείγμα κονδύλων πατάτας που δεν προορίζονται για φύτευση, προέλευσης Αιγύπτου. Το παθογόνο εντοπίστηκε σε δείγμα της παρτίδας 10531 η οποία προέρχονταν από την περιοχή IS(64) PFA No 04 με κωδικό 64.04.01.01. Ο παραπάνω επιβλαβής οργανισμός αποτελεί σύμφωνα με το ΠΔ 365/2002 Παρ. 1, Μέρος Α΄ Κεφ. IIβ παθογόνο καραντίνας και γι’ αυτό ζητά σε περίπτωση που διαπιστώσετε παρουσία κονδύλων πατάτας Αιγύπτου από την εν λόγω παρτίδα (10531) ή περιοχή (64.04.01.01.) να ειδοποιήσετε άμεσα το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά .(τηλ. 213-1602610 και ΦΑΞ 213-1602606).