ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Μετά από πρόταση του ταμία του Δ.Σ. του Συνδέσμου και με δεδομένο ότι τον τελευταίο χρόνο τα οικονομικά του Συνδέσμου βελτιώθηκαν αισθητά, καθώς  πλέον και το αποθεματικό διαμορφώθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση της μηνιαίας συνδρομής, από  1 Ιουνίου 2015, από 25€ σε 20€ για κάθε μέλος. Επιπλέον, τα νέα μέλη που θα εγγράφονται στο Σύνδεσμο, δεν θα πληρώνουν εισφορές για ένα χρόνο.

Όλοι οι έμποροι της Αγοράς, πρέπει να είναι μέλη του Συνδέσμου.