Β΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε Β΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 στις 10.30΄το πρωί στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών με θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Προϋπολογισμός 2016.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού-Απολογισμού.
  5. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ..