ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στις 10.30΄το πρωί στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών με θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-2016 έως 31-12-2016.
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Προϋπολογισμός 2017.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού-Απολογισμού.
  5. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ..