ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ

    Συνάδελφοι,

Σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν στην Αγορά για τις ενέργειες του Προεδρείου όσο αφορά τις δημόσιες τροφοδοσίες, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

Μετά από παρότρυνση ανθρώπων που έχουν σχέση με το υπουργείο, μας ζητήθηκε με επιστολή να δηλώσουμε αν οι επιχειρήσεις της Αγοράς μπορούν να ανταποκριθούν σε πιθανές ανάγκες του υπουργείου, όσο αφορά φρούτα και λαχανικά.

Στη συνέχεια, εστάλη επιστολή προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την οποία δηλώθηκε η ικανότητα των επιχειρήσεων μας στο σύνολο τους να ανταποκριθούν στις όποιες ανάγκες για τροφοδοσία των hot-spot και του στρατού.

Σε αυτό το σημείο να τονισθεί ότι στις διαδικασίες τροφοδοσίας του δημοσίου συμμετέχουν και πολλές επιχειρήσεις εκτός Αγοράς, από τις οποίες κάποιες πληρούν τις προϋποθέσεις και κάποιες όχι.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι ενέργειες του Δ.Σ σε ότι αφορά τις εκτός Αγοράς επιχειρήσεις, συνεχίζονται και βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο, αφού καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε τις υπηρεσίες του δήμου Μοσχάτου-Ταύρου αλλά και της Περιφέρειας.

Η συνεχής προσπάθεια του Δ.Σ να αναδείξει το ρόλο της Αγοράς αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί, φέρνοντας περισσότερη δουλειά στο χώρο, δεν θα σταματήσει προς όφελος κάποιων.