ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει του Πάσχα θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την τήρηση της σήμανσης στα οπωροκηπευτικά προϊόντα και τη τήρηση φορολογικής νομοθεσίας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση το νόμο, όλα τα οπωροκηπευτικά προϊόντα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη σήμανση.

Οι έλεγχοι είναι συνεχείς και τα προβλεπόμενα πρόστιμα είναι μεγάλα. Την ευθύνη φέρει ο κάτοχος του προϊόντος κατά τον χρόνο του ελέγχου.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, με στόχο να φτάσουν στον καταναλωτή, ποιοτικά προϊόντα και ασφαλή για την υγεία του.