ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

 

          Συνάδελφοι,

Εν όψει της αλλαγής τρόπου φύλαξης της Κεντρικής Αγοράς  Αθηνών, παρακαλούμε όπως μέχρι την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017  να γνωρίσετε εγγράφως στα γραφεία του Συνδέσμου, τους αριθμούς κυκλοφορίας των αυτοκινήτων σας καθώς και των αυτοκινήτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις σας (φορτηγά και Ι.Χ.), τα οποία θα πρέπει να εισέρχονται στους χώρους της Κ.Α.Α..