Ενημερωμένος νέος τηλεφωνικός κατάλογος των επιχειρήσεων της Κ.Α.Α.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος των επιχειρήσεων της Κ.Α.Α. ενημερώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΜΠΟΡΩΝ Σ.Ε.Κ.Λ.Α. SITE