ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ “WOP DUBAI 2017″

       Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας  θα συμμετέχει στην έκθεση “ WOP DUBAI 2017 ” στις 5,6 &7 Δεκεμβρίου 2017 στο Dubai, με στόχο την διεύρυνση των επιχειρηματικών επαφών και την ενημέρωσή σας στις εξελίξεις στην βιομηχανία φρέσκων προϊόντων.

Όσοι ενδιαφέρεσθε να φιλοξενηθείτε στο περίπτερο του Ο.Κ.Α.Α, (χωρίς οικονομικό κόστος), παρακαλούμε να υποβάλλετε δήλωση στα γραφεία του Ο.Κ.Α.Α. στο τμήμα Marketing έως την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου  2017.