ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙΣΚΟΥΣ

Συνάδελφοι,

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά μας απέστειλε το υπ’ αριθμ πρωτ. 11694/2017 έγγραφο της, με το οποίο επισημαίνει τα εξής:

«..Σύμφωνα με τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία επιτρέπεται η εισαγωγή καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους μόνο από τις χώρες της Ε.Ε (Μάλτα, Κορσική, Πορτογαλία-εκτός νήσου Μαδέρας) που υπάγονται στο καθεστώς της προστατευόμενης ζώνης για την Τριστέτσα και με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο. Αντίθετα, από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε π.χ Ισπανία – Ιταλία, καθώς και από τρίτες χώρες ΔΕΝ επιτρέπεται η εισαγωγή εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους.

Όσον αφορά τους καρπούς εσπεριδοειδών που παράγονται και διακινούνται στη χώρα μας πρέπει να επισημάνουμε τα κάτωθι:

1. Οι καρποί εσπεριδοειδών που διακινούνται-εμπορεύονται (ΟΚΑΑ, μανάβικα, Λαϊκές Αγορές, Σούπερ Μάρκετ, σημεία λιανικής-χονδρικής πώλησης) από τον τόπο παραγωγής σε άλλες περιοχές θα πρέπει στην περίπτωση που φέρουν φύλλα και ποδίσκους, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν φύλλα και ποδίσκοι δεν απαιτείται φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο.

Η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους χωρίς Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο αποτελεί παράβαση της φυτοϋγειονομικής  νομοθεσίας, η οποία επισύρει υψηλά χρηματικά πρόστιμα (Ν. 2538/1997), καθώς και ποινικές κυρώσεις (Ν.2732/1999) τόσο για στους εμπόρους όσο και για τους παραγωγούς..».

Συνάδελφοι

Παρακαλούμε για τη τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας προς αποφυγή διοικητικών  προστίμων και ποινικών κυρώσεων.