ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Συνάδελφοι,

Ένας ισχυρός Σύνδεσμος εμπόρων είναι εργαλείο στα χέρια όλων των συναδέλφων. Σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Σύνδεσμος μερίμνησε για:

  • τη  δημιουργία χώρων αποθήκευσης κενών υλικών συσκευασίας
  • τη δημιουργία θέσεων parking
  • τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα
  • τη διανομή ανακοινώσεων για τις νομοθετικές εξελίξεις
  • τη παροχή νομικών συμβουλών
  • τη προώθηση προβλημάτων του κλάδου στον ΟΚΑΑ και στις ανώτερες βαθμίδες, καθώς και σε άλλες λειτουργίες για τις οποίες είναι απαραίτητος ο Σύνδεσμος μας.

Άλλωστε για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο χώρο μας (υπαγωγή στο υπερταμείο) και όποια πρόκειται να εμφανιστούν στο μέλλον, η οικονομική   αυτονομία του Συνδέσμου είναι απαραίτητη όσο ποτέ.

Είμαστε στην δυσάρεστη θέση να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι όποιος δεν είναι ταμειακώς ενήμερος δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις παροχές του Συνδέσμου.

Θεωρούμε, άδικο να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές  οι ταμειακώς εντάξει συνάδελφοι, με τους μη ενήμερους οικονομικά.