ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ 1-1-2018

Συνάδελφοι,

σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Με την υπ’ αριθμ. 135/27-07-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΑ από 1ης Ιανουαρίου 2018, η δαπάνη των κοινοχρήστων τελών καθαριότητας για τα καταστήματά μας, θα μειωθεί κατά 35%. Επίσης από 1ης Ιανουαρίου 2018 τα μισθώματα των καταστημάτων μας θα αυξηθούν κατά 6%.

2) Με βάση τις νέες φορολογικές διατάξεις, για τις πάσης φύσεως δαπάνες κοινοχρήστων θα εκδίδεται από τον ΟΚΑΑ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με ΦΠΑ 24%.

3) Με την υπ’ αριθμ. 43/24-11-2017 απόφαση του ΔΣ του ΟΚΑΑ από 1ης Ιανουαρίου 2018 γίνεται εξομοίωση του μισθώματος των καταστημάτων στις ράμπες S και Σ με το μίσθωμα των υπολοίπων καταστημάτων οπωροκηπευτικών και ορίζεται σε 8 ευρώ ανά τ.μ. και στη συνέχεια αναπροσαρμόζεται κατά 6%, όπως για όλα τα καταστήματα.