ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ

Συνάδελφοι,

Παρακαλείστε όσοι από εσάς έχετε κάνει προσφυγή για πρόστιμα που αφορούν «ποσοστά κέρδους» τα έτη  2010 – 2011, να ενημερώσετε άμεσα τα γραφεία του Συνδέσμου.