ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 στις 10.30΄ το πρωί στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών με θέματα:

                                  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-2017 έως 31-12-2017.
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Προϋπολογισμός 2018.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού-Απολογισμού.
  5. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ..