Σχέδιο για μείωση ασφαλιστικών εισφορών

«Σενάριο» για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους. Σύμφωνα με την «Καθημερινή» στόχος είναι να περιοριστούν στο ύψος των εισφορών που καταβάλλουν οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή στο 13,3% για κύρια σύνταξη εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα εξετάζεται επίσης η αντικατάσταση του ποσοστού των εισφορών για εφάπαξ και επικούρηση (που ακόμη δεν έχουν χρεωθεί στους λογαριασμούς περίπου 200.000 κυρίως επιστημόνων) με ένα προκαθορισμένο ποσό, σημαντικά μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σήμερα, κυρίως σε όσους έχουν μεσαία και υψηλά εισοδήματα, άνω των 18.000 ευρώ. Η πρόταση του υπουργείου Εργασίας είναι «κοστολογημένη» και επιφέρει απώλειες εσόδων της τάξης των 150 εκατ. ευρώ. Ποσό που θα καλυφθεί από τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται λόγω του υπερπλεονάσματος και το οποίο βάσει των κυβερνητικών δεσμεύσεων θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Ειδικότερα βάσει των εισηγήσεων οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, από 20% επί του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος συν τις καταβλητέες εισφορές, θα πρέπει να μειωθούν στο 13,3%. Αντίστοιχη μείωση θα ισχύσει και για τους αγρότες, οι οποίοι για το 2019 έχει οριστεί ότι θα καταβάλλουν το 18% του φορολογητέου εισοδήματος. Το κατώτατο όριο εισφοράς που θα μπορούν να καταβάλλουν από το 2019 περίπου 1,4 εκατ. μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, για κύρια ασφάλιση, δεν θα είναι κάτω από 100 ευρώ το μήνα (1.200 ευρώ το χρόνο) από 117,22 ευρώ τον μήνα ή 1.406,64 τον χρόνο, που ισχύει σήμερα.