Σε ανοδική τροχιά η βιομηχανική παραγωγή

‘Ανοδο 1,9% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών μονάδων ενισχύθηκε κατά 4,1%.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,9% τον Ιούλιο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του 2017 με το 2016.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
1. Από την αύξηση:
*Κατά 9,6% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων.
*Κατά 4,1% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η άνοδος στην παραγωγή παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (11,1%), χημικών προϊόντων (11,3%), βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (15,4%), κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (10,8%), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (35,6%) και επίπλων (11,4%).
2. Από τη μείωση:
*Κατά 6,2% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.
*Κατά 3,1% του δείκτη παροχής νερού.
Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2018 παρουσίασε αύξηση 0,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2017.