Οι Θεσμοί θα αποφασίσουν για την μείωση των συντάξεων .

Για πρώτη φορά σε προσχέδιο προϋπολογισμού υπάρχουν δύο μακροοικονομικά σενάρια ένα με την ψηφισμένη μείωση των συντάξεων και ένα χωρίς αυτή. Η κυβέρνηση κατέθεσε το προσχέδιο στην Βουλή και πλέον αναμένει την «ετυμηγορία» των θεσμών η οποία πιθανότατα θα βγει στο Eurogroup του Δεκεμβρίου για το αν τελικά προχωρήσουν οι περικοπές στις συντάξεις από 1ης Ιανουαρίου 2019. Πιο αναλυτικά στους πίνακες του προσχεδίου ενσωματώνονται τα ψηφισμένα μέτρα (μείωση συντάξεων) και τα ψηφισμένα αντίμετρα, με αποτέλεσμα το πρωτογενές πλεόνασμα να διαμορφώνεται σε 4,14% του ΑΕΠ το 2019. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο εναλλακτικό σενάριο σε πρόσθετο πίνακα υπό τον τίτλο «προτιθέμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις», σύμφωνα με το οποίο οι περικοπές στις συντάξεις δεν εφαρμόζονται, ενσωματώνονται θετικά μέτρα από το πακέτο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ (μείωση ΕΝΦΙΑ, ασφαλιστικών εισφορών κλπ) και το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται στο 3,56%. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οι ικανοποιητικές δημοσιονομικές επιδόσεις των ετών 2015-2018, καθώς και η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας επιτρέπουν τη σταδιακή αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, με σκοπό την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Το υπουργείο προτίθεται να εφαρμόσει (εφόσον δεν έχουμε αλλαγές στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού μετά από παρέμβαση των δανειστών) τα ακόλουθα μέτρα :
• Από την πλευρά των εσόδων, (α) τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά, (β) τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, (γ) τη μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών και (δ) τη σταδιακή μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 29% σε 25% με μείωση κατά 1% κατ’ έτος.
• Από την πλευρά των δαπανών, (α) την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για νέους κάτω των 25 ετών, (β) την εισαγωγή ενός νέου προγράμματος επιδότησης ενοικίου με οικονομικά και οικογενειακά κριτήρια, (γ) την ενίσχυση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, (δ) την ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Στα βασικά μεγέθη το προσχέδιο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,5% το 2019, με αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,1% και της δημόσιας κατά 0,6%, αύξηση 11,9% στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, αύξηση εξαγωγών 5,8% και των εισαγωγών κατά 5,2%.