Ανοδικά κινείται η βιομηχανική παραγωγή

Ενισχύθηκε κατά 1,4% η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο με την παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών να σημειώνει άνοδο 2,9%.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,4% τον Αύγουστο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2017, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 με το 2016.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
1. Από την αύξηση:
-Κατά 9,5% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων.
-Κατά 2,9% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών. Σε αυτό συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις στην παραγωγή παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (16,7%), βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (21,7%) και , ηλεκτρονικών υπολογιστών , ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (49,4%).
2. Από τη μείωση:
-Κατά 3,3% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.
-Κατά 4,1% του δείκτη παροχής νερού.
Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου 2018 παρουσίασε αύξηση 0,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου 2017.