ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη 2% το 2018-10-24.

Ανάπτυξη της τάξη του 2% προβλέπει για το τρέχον έτος το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) όπως προκύπτει από την τριμηνιαία έκθεση του. Για το χρόνου εκτιμάται πως το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 2,4%
Για το 2018 στην έκθεση αναφέρεται ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ θα προέλθει από την τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας κυρίως από άνοδο των εξαγωγών (+8%).
Προστίθεται ότι ηπιότερη της αρχικά αναμενόμενης στη διαμόρφωση του ΑΕΠ είναι η συμβολή της αύξησης των επενδύσεων (+4%), κυρίως σε εξωστρεφείς τομείς (μεταποιητικούς, τουρισμό, μεταφορές) και σε κατασκευαστικά έργα (αποκρατικοποιήσεις – ιδιωτικοποιήσεις, νέες οικοδομές), ενώ αναφέρεται στην υποτονική συμβολή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος, αλλά και στην περιστολή δημόσιας κατανάλωσης κατά 1%.
Για το 2019 προβλέπεται ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας (+12% – 14%) και της ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,4%).
Επίσης η ισχυρότερη εγχώρια ζήτηση θα οδηγήσει αύξηση τις εισαγωγές (+6% με 6,5%), ενώ υπό τα μέτρα πολιτικής στο διεθνές εμπόριο και την ολοκλήρωση επέκτασης του QE θα περιοριστεί η άνοδος των εξαγωγών (+5 με 5,5%).
Ειδική αναφορά γίνεται στο τραπεζικό σύστημα και σημειώνεται ότι βρέθηκε αντιμέτωπο με ισχυρές χρηματιστηριακές πιέσεις στα μέσα του 2018, παρά τα θετικά αποτελέσματα του stress test τον Μάιο. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, πρόκληση για τις τράπεζες αποτελούν ο όγκος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και οι φιλόδοξοι στόχοι μείωσής τους έως το 2021, τα αδύναμα ποιοτικά στοιχεία του ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων, η ισχνή κερδοφορία και πιστοδοτική τους ικανότητα.
Επίσης γίνεται αναφορά σε θετικές εξελίξεις σε θεμελιώδη μεγέθη του συστήματος στα μέσα του 2018, όπως επιτάχυνση επιστροφής ιδιωτικών καταθέσεων, μείωση των ΜΕΑ σύμφωνα με τους στόχους, περιορισμός του ELA και περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών.