Στο σφυρί βγαίνει το ξενοδοχείο Aktia Lounge Hotel.

Σε πλειστηριασμό βγαίνει την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου από την τράπεζα Πειραιώς το ξενοδοχείο «AKTIA LOUNGE HOTEL & SPA», στην Κρήτη με τιμή πρώτης προσφοράς τα 13 εκατ. ευρώ. Βρίσκεται στο δήμο χερσονήσου στη θέση Σταλίδα σε οικόπεδο εμβαδού 14.917,80 τ.μ. Επί του ακινήτου αυτού έχει ανεγερθεί πολυτελές ξενοδοχείο με την ονομασία «AKTIA LOUNGE HOTEL & SPA» κατηγορίας πέντε αστέρων , αποτελούμενο από υπόγειο όροφο επιφάνειας 1.898,88 τμ., ισόγειο όροφο επιφάνειας 2.816 τμ και πρώτο, δεύτερο και τρίτο όροφο συνολικής επιφάνειας 5.588,72 τμ. Συνολικά διαθέτει 202 δωμάτια. Το 2007 η εταιρεία «Ανθούσα Hotels» στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο είχε λάβει ομολογιακό δάνειο, ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, σε ελβετικό φράγκο του οποίου η αδυναμία αποπληρωμής την οδήγησε σε οικονομικό αδιέξοδο. Στο παρελθόν, η Tράπεζα Πειραιώς ως επικεφαλής των ομολογιούχων με αίτησή της, που είχαν απορρίψει τα δικαστήρια, επιδίωξε να θέσει σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης την Ανθούσα Hotels.