Φόροι ρεκόρ στην εποχή των μνημονίων

Όλα τα ρεκόρ έσπασε η φορολογία στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων με την χώρα μας να αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια»» στις φορολογικές επιβαρύνσεις μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ . Όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Public Revenue Statistics 2018, στην Ελλάδα τα συνολικά δημόσια έσοδα ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος έφθαναν στο 35,7% το 2014, ενώ ο μέσος όρος στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ ήταν 33,6%. Το τα δημόσια έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτινάχθηκαν στο 39,4% ενώ ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά μόλις 0,6 της μονάδας στο 34,2%.
Είναι δε εντυπωσιακό πως ενώ οι φόροι επί των εισοδημάτων και των κερδών (άμεσοι φόροι) διαμορφώθηκαν στο 9% του ΑΕΠ, οι πάσης φύσης φόροι σε αγαθά κι υπηρεσίες (έμμεσοι φόροι) έφτασαν στο 15,4% του ΑΕΠ και στο 39,1% του συνόλου των φόρων. Πρόκειται για επιβαρύνσεις, που ούτε οι πλούσιες χώρες της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία (26,2% εσόδων), η Γαλλία (24,4% εσόδων) ή η Ολλανδία (29,1% εσόδων), προσεγγίζουν. Την περίοδο 2007- 2017, η αύξηση των φόρων στην Ελλάδα ήταν της τάξεως των 8,2 μονάδων του ΑΕΠ. Μόνο στα χρόνια των Μνημονίων, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν από το 32% στο 39,4% του ΑΕΠ. Στο μεσοδιάστημα, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25% αλλά και πάλι σε απόλυτα μεγέθη, παρά την πρωτοφανή σε καιρό ειρήνης ύφεση, τα φορολογικά έσοδα από 95,9 δισ. δολάρια (για λόγους συγκρισιμότητας η έκθεση «μετρά» σε δολάρια) το 2010, ήταν 71,6 δισ. δολάρια το 2015 και αυξήθηκαν σε 78,9 δισ. δολάρια το 2017. Οι φόροι στην ακίνητη περιουσία εξαπλασιάστηκαν. Το 2010 αντιστοιχούσαν σε μόλις 0,2% του ΑΕΠ ή κοντά στα 600 εκατ. ευρώ. Τα τελευταία δεδομένα για το 2017 δείχνουν φόρους στην ακίνητη περιουσία δέκα φορές πάνω ως ποσοστό του ΑΕΠ (2,1%) ή έξι φορές πάνω σε απόλυτα μεγέθη, στα 3,7 δισ. ευρώ.