ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΚΛΑ κ. ΚΥΡΛΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ STAR

ΣΥΝΕΝΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΚΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΡΛΗ ΣΤΗ ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ

Η συνέντευξη αρχίζει στο 3:40 λεπτό και τελειώνει στο 7:57 λεπτό