ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΣΥ

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, με στόχο να συμβάλλει στην οικονομική στήριξη του ΕΣΥ, κάλεσε όλους τους εμπόρους της Αγοράς, να συνεισφέρουν οικονομικά ανάλογα με τις δυνατότητες του ο καθένας. Για τον λόγο αυτό έχει ανοιχθεί λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμός Λογαριασμού: 5034099418516 ή ΙΒΑΝ: GR48 0172 0340 0050 3409 9418 516), προκειμένου να συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού.

Κατόπιν αιτήματος πολλών συναδέλφων, δίνεται παράταση στην ημερομηνία λήξης καταβολής και οι καταθέσεις στον ανωτέρω λογαριασμό, μπορούν να γίνονται έως και την Τρίτη του Πάσχα 21 Απριλίου 2020.