ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2020

Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε τα εξής:
O O.K.A.A. με το υπ’ αριθμ 3203/2020 έγγραφο του που μας απέστειλε σήμερα, σε απάντηση δικής μας επιστολής, μας γνωρίζει τα εξής:

Α) Για να τύχουν οι επιχειρήσεις μας, της μείωσης του μισθώματος κατά 40% για το μήνα Απρίλιο 2020, πρέπει να έχουν ΚΑΔ που να περιλαμβάνεται στους πληττόμενους.
Β) να υποβληθεί η σχετική δήλωση στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ από το λογιστή της επιχείρησης,
Γ) να κατατεθεί αντίγραφο της δήλωσης στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, στο πρωτόκολλο του ΟΚΑΑ.

Τέλος αναφέρει ότι οι υφιστάμενοι διακανονισμοί, τα κοινόχρηστα και οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας πρέπει να καταβάλλονται εμπρόθεσμα.