ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΚΛΑ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Προς:
1. Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο
2. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη Άδωνη
3. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση Ιωάννη
4. Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Σταμπουλίδη Παναγιώτη
Κοινοποίηση: Πρόεδρο ΔΣ του ΕΒΕΠ. Κ. Κορκίδη Βασίλειο

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Επιθυμούμε, πριν από όλα, να σας συγχαρούμε για τα μέτρα που λαμβάνετε για την διασφάλιση πρωτίστως της υγείας όλων των πολιτών αλλά και για την οικονομική ελάφρυνση των πληγέντων επιχειρήσεων και εργαζομένων.
Ο Κλάδος μας μάχεται στην πρώτη γραμμή μαζί με το προσωπικό υγείας, ασφαλείας καθώς και τις άλλες επαγγελματικές ομάδες. Καλούμαστε κι εμείς να εργαζόμαστε κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Ο επιχειρήσεις μας παραμένουν σε συνεχή λειτουργία τροφοδοτώντας την αγορά με είδη πρώτης ανάγκης : φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
Ωστόσο, το γεγονός ότι είμαστε σε λειτουργία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν πληττόμαστε κι εμείς και από την απορρέουσα οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα:
- Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κεντρική Αγορά Αθηνών τροφοδοτούν είτε με δικό τους δίκτυο διανομής είτε μέσω αντιπροσώπων τους την πλειονότητα των επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία HORECA (Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Catering, κλπ).
- Το 80% του τζίρου των επιχειρήσεων της ΚΑΑ προέρχεται από τον παραπάνω κλάδο, οι οποίες λόγω των επιβληθέντων μέτρων είναι κλειστές.
Σημαντικότερο, από την μείωση των πωλήσεων μας, είναι η ήδη επιβεβαιωμένη δυσκολία των πελατών μας να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς εμάς οι οποίες έχουν τις εξής εκφάνσεις:
- Μεταχρονολογημένες Επιταγές (τις οποίες κι εμείς με τη σειρά μας έχουμε μεταβιβάσει σε προμηθευτές μας)
- Εμπορικά υπόλοιπα για τα οποία δεν έχουμε λάβει καμία εγγύηση ή αξιόγραφο
Από το παραπάνω, γίνεται αντιληπτό πως δημιουργείται ανεπανόρθωτη βλάβη στη λειτουργία και κυρίως στην ρευστότητα των επιχειρήσεων μας, η οποία κατ’ επέκταση καθιστά ιδιαίτερα αβέβαιη τη δυνατότητά μας να καλύψουμε με τους δικούς μας εναπομείναντες πόρους τις υποχρεώσεις μας τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τους πιστωτές μας (προμηθευτές, πιστωτικά ιδρύματα κλπ). Επιπλέον ανησυχούμε πως η οικονομική αυτή δυσχέρεια ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας των χιλιάδων εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μας.
Κύριοι Υπουργοί,
Είναι επιτακτική ανάγκη, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που:
1. Θα επιτρέψουν να συνεχίσουν να λειτουργούν όλες οι, πριν από την υγειονομική κρίση, υγιείς οικονομικές μονάδες, που επιβίωσαν μετά από τη δεκαετή οικονομική κρίση.
2. Θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ώστε το αρχικό διάστημα, έως ότου επανέλθει η οικονομία σε συνθήκες κανονικότητας, αυτές οι μονάδες να μη λειτουργούν με ζημιές δημιουργώντας νέα «λουκέτα», χαμένες θέσεις εργασίες και νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια..
3. Ισχυρές οικονομικές οντότητες, ανεξαρτήτως μορφής, μεγέθους, κλάδου και περιοχής, να μπορέσουν να επενδύσουν και να αναπτυχθούν, συμπαρασύροντας στην ευημερία το σύνολο της κοινωνίας.
Αξιότιμε κύριοι Υπουργοί,
Προτείνουμε τις παρακάτω δράσεις:
Α. Υπουργείο Οικονομικών
α) Φορολογία:
• Την πλήρη κατάργηση της προκαταβολής φόρου για φέτος, δεδομένου άλλωστε ότι στόχος όλων είναι η επιβίωση και όχι η κερδοφορία.
• Τη μόνιμη κατάργηση του «έκτακτου» τέλους επιτηδεύματος, που στερεί πόρους από την πραγματική οικονομία.
• Την επέκταση της θεσμοθετημένης μείωσης των ενοικίων κατά 40% για τις επιχειρήσεις έως το τέλος του 2020, με ταυτόχρονη μείωση 40% του ΕΝΦΙΑ όσων ιδιοκτητών συμμετέχουν σε αυτό το μέτρο και για τα αντίστοιχα ακίνητα.
β) Χρηματοδότηση:
Η επιτυχημένη μάχη που δίνετε στην Ευρώπη έχει εξασφαλίσει μεγάλα κονδύλια για τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων, που μπορούν να ενισχύσουν τον ιδιωτικό τομέα και θα βοηθήσει να αναπτυχθεί με γοργούς ρυθμούς. Πρέπει όμως να διαμορφωθεί ένας νέος ορισμός βιωσιμότητας, λειτουργώντας υπό όρους κρίσης. Ενδεδειγμένος όρος βιωσιμότητας είναι σε πρώτη φάση οι ρυθμισμένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2019, ειδικά όσων κατόρθωσαν και βγήκαν από τη δεκαετή κρίση λαβωμένες αλλά όρθιες και χρειάζονται:
Τη δημιουργία ενός δανείου “covid19” , με:
1.Την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, την Αναπτυξιακή Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα
2.Νέο μοναδικό ορισμό βιωσιμότητας σε πρώτη φάση, τα πλήρως ρυθμισμένα χρέη την 31η Δεκεμβρίου 2019.
3.Υποχρέωση πληρωμής αποκλειστικά φόρων & εισφορών, προμηθευτών, επιταγών και ενοικίων. Τα συνολικά ποσά χρηματοδότησης να συνδεθούν με τον ετήσιο κύκλο εργασιών του προηγούμενου έτους και τη μισθοδοσία της επιχείρησης. Τα δάνεια να έχουν διάρκεια πέντε ετών, με περίοδο χάριτος μέχρι 31-12-2021 και να είναι εγγυημένα από το Ελληνικό δημόσιο, τουλάχιστον στο 80% του συνολικού ποσού, ενώ το επιτόκιο πρέπει να είναι και αυτό επιδοτούμενο. Για τα συγκεκριμένα δάνεια, ρητά δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Β. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με κεντρική ιδέα την μείωση των επιβαρύνσεων, διευκρινίζοντας ότι οι θέσεις εργασίας δεν διασώζονται με απαγορεύσεις και ποινές αλλά με κίνητρα που πρέπει να ισχύσουν τουλάχιστον έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2020, προτείνουμε προς υλοποίηση τα κάτωθι:
•50% επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση περισσότερων θέσεων εργασίας.
•50% επιδότηση των εισφορών των εργαζομένων ώστε να αυξηθεί το εισόδημα τους.
Γ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων:
Με κεντρικό αίτημα τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση κανόνων, που θα επιτρέψουν στην αγορά να λειτουργήσει, προτείνουμε να υλοποιηθούν τα κάτωθι:
•Η απλοποίηση των όρων εκταμίευσης πόρων ΕΣΠΑ με την άμεση εκταμίευση ποσών που αφορούν σε ήδη εγκεκριμένα σχέδια προγραμμάτων, λαμβάνοντας μόνο τη δέσμευση του επενδυτή για ολοκλήρωση της επένδυσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
•Η συμμετοχή του ΕΣΠΑ σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα προκύψουν λόγω “covid 19″, με στόχο την αύξηση των κονδυλίων .
•Η συνέχιση της κάλυψης λειτουργικών δαπανών από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί
Όπως και στα θέματα υγείας, η έγκαιρη και θαρραλέα λήψη των σωστών αποφάσεων έσωσαν αδιαμφισβήτητα χιλιάδες ζωές συμπολιτών μας, έτσι και τώρα η άμεση λήψη των σωστών μέτρων θα επιτύχει να σωθούν χιλιάδες επιχειρήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα αποδεχθείτε τις προτάσεις μας, διατελούμε,
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Λ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΟΥΡΗΣ