ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .

Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 27815/3-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και σχετικής εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων που διαχειρίζεται μη τυποποιημένα τρόφιμα.
Επιπλέον στο ίδιο άρθρο της υπουργικής απόφασης, καθορίζεται για τις επιχειρήσεις τροφίμων, υποχρεωτική αναλογία ενός ατόμου ανά 15τ.μ. με ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους.
Συνάδελφοι,
Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω μέτρων, για την προστασία της υγείας όλων μας.
Σε περίπτωση ελέγχου τα προβλεπόμενα πρόστιμα είναι μεγάλα.