Συνθέσεις

Σας γνωρίζουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού  Συμβουλίου του Συνδέσμου μας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες  της 6ης  Νοεμβρίου 2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίαση της 8ης Νοεμβρίου 2017 ως εξής:

Πρόεδρος                   : Κυρλής Στέφανος
Α΄ Αντιπρόεδρος        : Πιτσιδόπουλος Γεώργιος
Β΄ Αντιπρόεδρος         : Μούγιας Μηνάς
Γενικός Γραμματέας  : Καλύβης Ιωάννης
Ταμίας                          : Μαρτσούκος Πέτρος
Μέλη Δ.Σ.                   : Βάλβης Ηρακλής του Ιωάννη
: Γαλανομάτης Ιωάννης
: Δεντάκης Λεωνίδας
: Κυρίος Σταμάτης
: Μανουσάκης Νικόλαος
: Μιχελής Παναγιώτης
: Μπαζιάκας Θωμάς
: Πεφάνης Αντώνιος
: Σκόκας Ιωάννης
: Χριστόπουλος Χαράλαμπος

Εκπρόσωπος στο Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. εξελέγη το μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχελής Παναγιώτης.