Συνθέσεις

Σας γνωρίζουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού  Συμβουλίου του Συνδέσμου μας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες  της 2ης  Νοεμβρίου 2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2015 ως εξής:

Πρόεδρος                   : Κυρλής Στέφανος
Α΄ Αντιπρόεδρος        : Καββαδίας Νικόλαος
Β΄ Αντιπρόεδρος         : Πιτσιδόπουλος Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας  : Δεντάκης Λεωνίδας
Ταμίας                          : Καλύβης Ιωάννης
Μέλη Δ.Σ.                   : Βάλβης Ηρακλής του Ιωάννη
:Γαλανομάτης Ιωάννης
: Καλόγρης Νικόλαος
: Κουτάντζης Κωνσταντίνος
: Μαρμαρινός Σπυρίδων
: Μαρτσούκος Πέτρος
: Μιχελής Παναγιώτης
: Σαρδάνης Κωνσταντίνος
: Σιδέρης Ιωάννης
: Τσάκος Σωτήριος

Εκπρόσωπος στο Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. εξελέγη το μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρμαρινός Σπυρίδων.