ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη 2% το 2018-10-24.

Ανάπτυξη της τάξη του 2% προβλέπει για το τρέχον έτος το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) όπως προκύπτει από την τριμηνιαία έκθεση του. Για το χρόνου εκτιμάται πως το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 2,4%
Για το 2018 στην έκθεση αναφέρεται ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ θα προέλθει από την τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας κυρίως από άνοδο των εξαγωγών (+8%).
Προστίθεται ότι ηπιότερη της αρχικά αναμενόμενης στη διαμόρφωση του ΑΕΠ είναι η συμβολή της αύξησης των επενδύσεων (+4%), κυρίως σε εξωστρεφείς τομείς (μεταποιητικούς, τουρισμό, μεταφορές) και σε κατασκευαστικά έργα (αποκρατικοποιήσεις – ιδιωτικοποιήσεις, νέες οικοδομές), ενώ αναφέρεται στην υποτονική συμβολή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος, αλλά και στην περιστολή δημόσιας κατανάλωσης κατά 1%.
Για το 2019 προβλέπεται ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας (+12% – 14%) και της ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,4%).
Επίσης η ισχυρότερη εγχώρια ζήτηση θα οδηγήσει αύξηση τις εισαγωγές (+6% με 6,5%), ενώ υπό τα μέτρα πολιτικής στο διεθνές εμπόριο και την ολοκλήρωση επέκτασης του QE θα περιοριστεί η άνοδος των εξαγωγών (+5 με 5,5%).
Ειδική αναφορά γίνεται στο τραπεζικό σύστημα και σημειώνεται ότι βρέθηκε αντιμέτωπο με ισχυρές χρηματιστηριακές πιέσεις στα μέσα του 2018, παρά τα θετικά αποτελέσματα του stress test τον Μάιο. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, πρόκληση για τις τράπεζες αποτελούν ο όγκος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και οι φιλόδοξοι στόχοι μείωσής τους έως το 2021, τα αδύναμα ποιοτικά στοιχεία του ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων, η ισχνή κερδοφορία και πιστοδοτική τους ικανότητα.
Επίσης γίνεται αναφορά σε θετικές εξελίξεις σε θεμελιώδη μεγέθη του συστήματος στα μέσα του 2018, όπως επιτάχυνση επιστροφής ιδιωτικών καταθέσεων, μείωση των ΜΕΑ σύμφωνα με τους στόχους, περιορισμός του ELA και περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών.

Ευνοϊκή απόφαση του ΣτΕ για πτωχευμένες εταιρείες .

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιφέρει διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν περιέλθει σε καθεστώς πτώχευσης.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του «euro2day.gr» από εδώ και στο εξής, οι σύνδικοι πτώχευσης μπορούν να δικάζουν ανέξοδα στα Διοικητικά Δικαστήρια τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις των πτωχευμένων εταιρειών, ενώ παράλληλα μπορεί να ζητήσουν και τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας, προκειμένου να μην καταβληθούν τα προβλεπόμενα παράβολα, κ.λπ.
Για να δικαστεί μια έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας επί φορολογικής ή τελωνειακής υπόθεσης που έχει ασκήσει σύνδικος πτώχευσης (μετά από πτώχευση εταιρείας ή επιχείρησης) δεν οφείλει πλέον να καταβάλει το 20% του οφειλόμενου φόρου ή δασμού ή τέλους, όπως προβλέπει η νομοθεσία, προκειμένου να μπορεί να εισαχθεί η υπόθεση προς συζήτηση στο ακροατήριο.
Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το δημοσίευμα οι σύμβουλοι Επικρατείας του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπ΄ αριθμ. 2096/2018 απόφασή τους αναφέρουν ότι η διάταξη του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η οποία προβλέπει ότι επί φορολογικών και τελωνειακών γενικά διαφορών ο προσφεύγων στα Διοικητικά Δικαστήρια οφείλει, «με ποινή απαραδέκτους της εφέσεως, να καταβάλει μέχρι την ημερομηνία της αρχικής δικασίμου, ποσό 20% του οφειλομένου κυρίου φόρου, δασμού ή τέλους, γενικά δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που την έφεση ασκεί σύνδικος πτώχευσης, αναφορικά με φορολογική ενοχή του πτωχού».
Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν, στην εν λόγω απόφαση, ότι το άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προβλέπει την υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής και της έφεσης (δηλαδή για να μπορεί να γίνει δεκτή η προσφυγή) στις χρηματικού αντικειμένου φορολογικές εν γένει διαφορές.
Η πρόβλεψη αυτή του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, συνεχίζει το ΣτΕ, καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ένδικό μέσο (προσφυγή, έφεση κ.λπ.) ασκείται από σύνδικο πτώχευσης και αφορά την επιβολή φόρων πάσης φύσεως και κυρώσεις για παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας που δημιουργήθηκαν πριν τν κήρυξη σε πτώχευση της εταιρείας, κ.λπ.
Δηλαδή, για τις εταιρείες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης ισχύει η υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου προκειμένου να καταθέσουν στα Διοικητικά Δικαστήρια προσφυγές, εφέσεις, κ.λπ.
Όμως, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, προκειμένου να μην καταβληθεί αναλογικό παράβολο, μπορεί ο σύνδικος να ζητήσει από το δικαστήριο τη χορήγησης του ευεργετήματος της πενίας, όπως προβλέπει το άρθρο 276 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Διευκρινίζεται ότι το ευεργέτημα πενίας παρέχεται σε όποιον αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και τα προβλεπόμενα παράβολα.
Ακόμη, το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να δοθεί και σε νομικά πρόσωπα, σε ομάδες προσώπων που είναι διάδικοι, σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, καθώς και σε συνεταιρισμούς, εφόσον η καταβολή των δικαστικών κ.λπ. εξόδων δεν μπορεί να γίνει ούτε από το ταμείο τους ούτε από τα μέλη, χωρίς να περιοριστούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή των ιδίων και της οικογένειάς τους.

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 306 εκατ. ευρώ για τον Ε65

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της Ε.Ε στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, χρηματοδότηση ύψους 306 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (E65). Πρόκειται για το τμήμα Λαμία – Ξυνιάδα, το οποίο θα διαχειρίζεται η εταιρεία παραχώρησης “Κεντρική Οδός ΑΕ”, που ελέγχεται από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, «η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί μέρος του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και, συγχρόνως, να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού». Η επίτροπος Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Η κατασκευή του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας θα βελτιώσει τις μεταφορικές συνδέσεις για τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου. Με τη σημερινή μας απόφαση, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορέσει να στηρίξει την κατασκευή αυτού του σημαντικού νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου».
Ττον Ιανουάριο του 2018, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή το σχέδιό της να χορηγήσει δημόσια στήριξη ύψους 306 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Κεντρική Οδός Α.Ε. για την κατασκευή του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (E65), το οποίο θα εξυπηρετεί κυρίως τη Στερεά Ελλάδα, από τη Λαμία έως την Ξυνιάδα. Η Κεντρική Οδός Α.Ε., ανάδοχος του έργου για τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, έχει κατασκευάσει και εκμεταλλεύεται επί του παρόντος το κεντρικό (μεσαίο) τμήμα του αυτοκινητοδρόμου E65.
Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, και διαπίστωσε τα εξής:
· Το μέτρο στήριξης θα συμβάλει στην επίτευξη στόχων κοινού συμφέροντος της ΕΕ, ιδίως στην πολιτική μεταφορών της ΕΕ, δεδομένου ότι θα στηρίξει την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και θα βελτιώσει τις μεταφορικές συνδέσεις για τους Έλληνες πολίτες που ζουν στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας·
· Το μέτρο στήριξης είναι αναγκαίο και αναλογικό για την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα, η Ελλάδα απέδειξε ότι i) η δημόσια χρηματοδότηση αντιστοιχεί στο αναπροσαρμοσμένο βάσει του πληθωρισμού κόστος κατασκευής, όπως αυτό εκτιμήθηκε το 2007 στον διαγωνισμό για την κατασκευή του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου E65· και ότι ii) η Κεντρική Οδός Α.Ε. θα χρηματοδοτήσει η ίδια τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, του οποίου τυχόν πλεονάζοντα έσοδα θα επιστρέφονται στο δημόσιο μέσω μηχανισμού ανάκτησης.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημόσια χρηματοδότηση που χορηγήθηκε για την κατασκευή του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65 είναι σύμφωνη με τους κανόνες της Ε.Ε στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 306 εκατ. ευρώ για τον Ε65

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της Ε.Ε στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, χρηματοδότηση ύψους 306 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (E65). Πρόκειται για το τμήμα Λαμία – Ξυνιάδα, το οποίο θα διαχειρίζεται η εταιρεία παραχώρησης “Κεντρική Οδός ΑΕ”, που ελέγχεται από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, «η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί μέρος του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και, συγχρόνως, να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού». Η επίτροπος Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Η κατασκευή του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας θα βελτιώσει τις μεταφορικές συνδέσεις για τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου. Με τη σημερινή μας απόφαση, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορέσει να στηρίξει την κατασκευή αυτού του σημαντικού νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου».
Ττον Ιανουάριο του 2018, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή το σχέδιό της να χορηγήσει δημόσια στήριξη ύψους 306 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Κεντρική Οδός Α.Ε. για την κατασκευή του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (E65), το οποίο θα εξυπηρετεί κυρίως τη Στερεά Ελλάδα, από τη Λαμία έως την Ξυνιάδα. Η Κεντρική Οδός Α.Ε., ανάδοχος του έργου για τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, έχει κατασκευάσει και εκμεταλλεύεται επί του παρόντος το κεντρικό (μεσαίο) τμήμα του αυτοκινητοδρόμου E65.
Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, και διαπίστωσε τα εξής:
· Το μέτρο στήριξης θα συμβάλει στην επίτευξη στόχων κοινού συμφέροντος της ΕΕ, ιδίως στην πολιτική μεταφορών της ΕΕ, δεδομένου ότι θα στηρίξει την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και θα βελτιώσει τις μεταφορικές συνδέσεις για τους Έλληνες πολίτες που ζουν στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας·
· Το μέτρο στήριξης είναι αναγκαίο και αναλογικό για την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα, η Ελλάδα απέδειξε ότι i) η δημόσια χρηματοδότηση αντιστοιχεί στο αναπροσαρμοσμένο βάσει του πληθωρισμού κόστος κατασκευής, όπως αυτό εκτιμήθηκε το 2007 στον διαγωνισμό για την κατασκευή του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου E65· και ότι ii) η Κεντρική Οδός Α.Ε. θα χρηματοδοτήσει η ίδια τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, του οποίου τυχόν πλεονάζοντα έσοδα θα επιστρέφονται στο δημόσιο μέσω μηχανισμού ανάκτησης.

Η Viva Wallet στα καταστήματα της WIND

Μία νέα συνεργασία ξεκινούν WIND και Viva Wallet η οποία εισάγει στο ευρύ δίκτυο καταστημάτων της WIND, τις καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμών της Viva Wallet. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καταστήματα WIND αυξάνουν το portfolio προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν στους επισκέπτες τους παρέχοντας πρόσβαση στις ολοκληρωμένες λύσεις που έχει αναπτύξει η Viva Wallet.
Πιο συγκεκριμένα, τα καταστήματα WIND εκτός από ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και προϊόντα τεχνολογίας, θα προσφέρουν πλέον τη δυνατότητα στους επισκέπτες τους να εξοφλούν με μετρητά:
• Λογαριασμούς περισσότερων από 300 επιχειρήσεων και οργανισμών, σε κλάδους όπως: Ενέργεια, Δημόσιο, Ασφάλειες κ.α.
• Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από το Viva.gr, όπως εισιτήρια θεαμάτων (θέατρα, κινηματογράφοι, συναυλίες, συνέδρια, εκθέσεις κλπ.), αθλητικών αγώνων (Basket League και Super League), ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια. Ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί ηλεκτρονική κράτηση μέσω της πλατφόρμας, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν, να εκδίδουν και να εξοφλούν εισιτήρια σε οποιοδήποτε κατάστημα WIND με μετρητά ή με κάρτα.
• Υπηρεσίες και προϊόντα χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων που συνεργάζονται με τη Viva Wallet.
Παράλληλα, στα καταστήματα WIND θα εκδίδονται και θα εξοφλούνται άμεσα e-Money Vouchers με κωδικούς φόρτισης της Viva Wallet.
Ο κ. Χριστόφορος Μποζατζίδης, Retail Sales, Marketing & Development Director της WIND Ελλάς ανέφερε: «Επενδύουμε σε συνεργασίες με κύρος και με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την Viva Wallet στα καταστήματα WIND. Η τεχνολογία της Viva Wallet έρχεται να εμπλουτίσει την εμπειρία αγορών από το δίκτυό μας. Επίσης να διευκολύνει τους επισκέπτες μας με τη μεγάλη γκάμα υπηρεσιών ticketing και πληρωμών όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Ήρων, και 300 ακόμα άλλων λογαριασμών. Με νέες υπηρεσίες και λύσεις φέρνουμε τα καταστήματά μας ένα επιπλέον βήμα πιο κοντά σε όλους τους επισκέπτες του δικτύου μας και παραμένουμε συνεπείς στη δέσμευσή μας για εξαιρετική και αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης».
Με αφορμή την έναρξη της νέας συνεργασίας, ο κ. Πάνος Τσάκος, Chief Marketing Officer της Viva Wallet δήλωσε: «Ξεκινάμε μια σημαντική συνεργασία με έναν εξαιρετικό συνεργάτη, που φέρνει τις καινοτόμες υπηρεσίες της Viva Wallet πιο κοντά στον καταναλωτή σε όλη την Ελλάδα, μέσα από το σύγχρονο και ευρύ δίκτυο καταστημάτων της WIND. Η Viva Wallet επεκτείνει διαρκώς το δίκτυο φυσικών σημείων, και αξιοποιώντας την τεχνολογική της καινοτομία, παρέχει μια ευρεία γκάμα πληρωμών τόσο στους καταναλωτές όσο και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους».

Επενδύσεις 150 εκατ ευρώ από την ΒΑΤ Hellas

Η British American Tobacco, , επέλεξε την Ελλάδα ως μια από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που θα διαθέτει ολόκληρη την γκάμα των προϊόντων επόμενης γενιάς του ομίλου, λανσάροντας το προϊόν θερμαινόμενου καπνού glo. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία η κίνηση αυτή θα ενισχύσει με 150 εκατομμύρια ευρώ την ελληνική οικονομία τα επόμενα δύο χρόνια, δημιουργώντας παράλληλα 250 νέες θέσεις εργασίας μέχρι τα τέλη του 2019, όπως γνωστοποιήθηκε παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη, του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη και πολλών επισήμων. Σύμφωνα με την BAT, το glo είναι προϊόν δυνητικά μειωμένου κινδύνου με το αερόλυμα που σχηματίζεται από τη θέρμανση να παράγει μια φυσική γεύση καπνού, αντίστοιχη με αυτή του τσιγάρου, αλλά με περίπου 90%-95% λιγότερες τοξικές ουσίες σε σχέση με τον καπνό του τσιγάρου. Η συσκευή είναι εύχρηστη και θερμαίνει ειδικά σχεδιασμένες ράβδους καπνού (NEO™ Sticks) χωρίς καύση. Η συσκευή glo είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα μέσω των καταστημάτων και του e-shop της NOBACCO, ενώ οι ράβδοι καπνού που χρησιμοποιούνται στη συσκευή είναι διαθέσιμες και σε άλλα σημεία πώλησης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η British American Tobacco, με στόχο να ηγηθεί της κατηγορίας των προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου, έχει επενδύσει πάνω από 2,5 δις. δολάρια τα τελευταία έξι χρόνια στην έρευνα και ανάπτυξη των εναλλακτικών, στο κάπνισμα, προϊόντων με δυνητικά μειωμένο κίνδυνο, όπως είναι τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και τα προϊόντα ατμίσματος. Παγκοσμίως, πάνω από 1.500 επιστήμονες και ειδικοί εργάζονται στα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας, με στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι ενήλικες καπνιστές έχουν στη διάθεσή τους μια ευρεία γκάμα καινοτόμων προϊόντων. Στην Ελλάδα, μέσα και από τις δυνατότητες που ανοίγονται από την ανάπτυξη στον τομέα αυτό, η British American Tobacco Hellas στηρίζει ακόμα περισσότερο την ελληνική οικονομία με επενδύσεις 150 εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια, ενισχύοντας τους Έλληνες λιανεμπόρους, προμηθευτές και εργαζόμενους και παράλληλα επεκτείνοντας περαιτέρω το Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο στον Πειραιά, το οποίο συνεχίζει να συμβάλλει στις αναπτυξιακές προσπάθειες της χώρας. Το λανσάρισμα του glo αποτελεί σημαντική βάση για αυτή την επένδυση, καθώς το λανσάρισμα δημιουργεί αμέσως 100 νέες θέσεις εργασίας. Συνολικά, έως το 2019 πρόκειται να δημιουργηθούν περίπου 250 νέες θέσεις εργασίας, αναφέρει η εταιρία.

«Κόκκινα» καταναλωτικά ύψους 2 δις ευρώ πούλησε η Eurobank.

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με την κοινοπραξία των εταιρειών B2Holding ASA και Waterfall Asset Management για την πώληση μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου ύψους 1,1 δισ. ευρώ (από τα οποία περίπου 1 δισ. εμφανίζονται στον ισολογισμό της τράπεζας) και συνολικής απαίτησης εκ των παρεπόμενων δικαιωμάτων 2 δισ. ευρώ. Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα συνεχίσει η κατά 100% θυγατρική της Eurobank, Financial Planning Services S.A (FPS), η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Αυτό θα γίνεται συνδυαστικά με την επίσης αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης B2Kapital A.E. Η πώληση αποτελεί μέρος του πλάνου της Eurobank για τη μείωση των NPEs το 2018 και θα ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2018. Το τίμημα ανέρχεται περίπου σε 6% σε όρους συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου. Η πώληση είναι ουδέτερη για την τράπεζα, τόσο σε όρους χρηματοοικονομικού αποτελέσματος όσο και επίπτωσης στα εποπτικά της κεφάλαια. Σημειώνεται ότι το τίμημα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχε πετύχει η τράπεζα στο πρώτο πακέτο πώλησης «κόκκινων» καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις. Σύμβουλοι της Eurobank ήταν η BlackRock και η Δικηγορική Εταιρεία Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες.

ΕΛΤΑ: Ρεύμα σε αγρότες με έκπτωση 20%

Σε στρατηγική συνεργασία με τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ προχωρούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την παροχή εκπτώσεων σε αγρότες. Τα ΕΛΤΑ, μέσω της συνεργασίας με τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ θα παρέχουν ρεύμα στον αγροτικό πληθυσμό με έκπτωση 20% και χωρίς ποινή διακοπής συμβολαίου για τους πελάτες-αγρότες. Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, αυτή η συνέργεια “Ενέργεια για την Παραγωγή” έχει απώτερο στόχο την παροχή οικονομικότερων λύσεων στην παροχή ενέργειας για όλους τους αγρότες και διαμόρφωσης ενός προϊόντος που απευθύνεται στον πρωτογενή παραγωγικό ιστό της χώρας μας. Το τελευταίο εξάμηνο, τα ΕΛΤΑ έχουν πετύχει εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μπαίνοντας στο κάδρο των βασικών παικτών και σήμερα τα ΕΛΤΑ ξεπερνούν σε ποσοστό το 1% της αγοράς.

Μεγάλα έργα προϋπολογισμού 5 δις ευρώ

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 5 δις ευρώ δρομολογεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όπως γνωστοποίησε ο κ. Χρήστος Σπίρτζης σε συνέντευξη του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
Όπως είπε στόχος είναι το πρώτο εξάμηνο του 2019 να υλοποιούνται μεγάλα έργα προϋπολογισμού άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα:
-Η ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων και κυρίως της γραμμής Αθήνας Θεσσαλονίκης, η πρόοδος των διαδικασιών για τη σιδηροδρομική Εγνατία, η συνέχιση με αμείωτη ένταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης και οι πρόδρομες εργασίες της επέκτασης του προς τις δυτικές συνοικίες
-Η συμβασιοποίηση και η έναρξη υλοποίησης του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο, του Νότιου τμήματος του οδικού άξονα Ε65, του οδικού άξονα Πάτρα Πύργος και του αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης
-Η πρόοδος των διαγωνιστικών διαδικασιών για το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων, τον Βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και την γραμμή 4 του Μετρό.
Επίσης ο κ. Σπίρτζης αναφέρθηκε στις «μεγάλες τομές» στο θεσμικό πλαίσιο των μεταφορών και της οδικής ασφάλειας. «Η αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών, σε όλη τη χώρα και κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, το σχέδιο νόμου για την αλλαγή στον τρόπο απόκτησης άδειας οδήγησης, η εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια και η ένταξη μαθημάτων σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, η υλοποίηση συστημάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε όλα τα μέσα μεταφοράς» είπε χαρακτηριστικά.

«Καίνε» οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης

«Πρεμιέρα» κάνει το πετρέλαιο θέρμανσης, με υψηλή τιμή εκκίνησης σε επίπεδα πέριξ του 1,15 ευρώ ανά λίτρο. Σε σχέση με πέρυσι, το κόστος για τα νοικοκυριά είναι υψηλότερο κατά 22% σύμφωνα με το «euro2day.gr Πέρυσι τον Οκτώβριο είχε ξεκινήσει να πωλείται με μέση τιμή στο 0,944 ευρώ το λίτρο. Τον περασμένο Απρίλιο, οπότε και τελείωσε η χειμερινή σεζόν 2017-2018, είχε τιμή στο 1,025 ευρώ το λίτρο. Έτσι αν συγκριθεί η σημερινή τιμή με την τιμή του Απριλίου , προκύπτει αύξηση 11% ενώ αν η σύγκριση γίνει με την τιμή του περασμένου Οκτωβρίου η αύξηση ξεπερνά το 20%. Σύμφωνα με στελέχη των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, η τιμή διυλιστηρίου είναι στο 0,571 ευρώ ανά λίτρο. Στο 0,514 ευρώ υπολογίζεται το σύνολο των φόρων (ΕΦΚ και ΦΠΑ) και άλλων τελών, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, πρατηρίων και των μεταφορικών ανέρχεται στο 0,065 ευρώ ανά λίτρο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το περιθώριο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Η τιμή διύλισης είναι επίσης αυξημένη 18% σε σχέση με τον περασμένο Απρίλιο και οι φόροι κατά 5%. Το ανησυχητικό είναι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πετρελαϊκής αγοράς, πως το κόστος θέρμανσης θα έχει ανοδικές τάσεις. Είναι ενδεικτικό το γεγονός πως μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι εκτιμήσεις έδειχναν την τιμή στο 1,14 ευρώ το λίτρο και σήμερα όλα δείχνουν πως θα είναι υψηλότερη, στο 1,15 ευρώ το λίτρο. Και η τάση αυτή συνεχίζεται λόγω της ανοδικής πορείας του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Να σημειωθεί, τέλος, ότι οι τιμές στην επαρχία αναμένεται να είναι υψηλότερες, αγγίζοντας το 1,20 ευρώ το λίτρο.