Ενημερωμένος νέος τηλεφωνικός κατάλογος των επιχειρήσεων της Κ.Α.Α.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος των επιχειρήσεων της Κ.Α.Α. ενημερώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΜΠΟΡΩΝ Σ.Ε.Κ.Λ.Α. SITE

Νέα κωδικοποίηση των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ.91354/2017 υπουργική απόφαση, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 30-8-2017 (τεύχος Β, αριθμ. φύλλου 2983), νέα κωδικοποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 της νέας υπουργικής απόφασης για προϊόν «τομάτες» πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία τόσο στη σήμανση όσο και σε όλα τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία. Η υποχρέωση αναγραφής της ποικιλίας, εξακολουθεί να ισχύει για το προϊόν «πατάτες».

Επίσης με το άρθρο 28 παρ. 12 της υπουργικής απόφασης, διευκρινίζεται ότι την ευθύνη για τις ενδείξεις (σήμανση) επί των εμπορικών συσκευασιών, φέρει ο τελικός συσκευαστής νωπών οπωρολαχανικών, καθώς και οποιοσδήποτε μετέχει στην αλυσίδα διανομής μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Την ευθύνη για τις ενδείξεις επί των φορολογικών παραστατικών διακίνησης και εμπορίας οπωρολαχανικών φέρει ο εκδότης αυτών.
Η ανωτέρω υπουργική απόφαση αρχίζει να ισχύει από τις 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Το πλήρες κείμενο της νέας υπουργικής απόφασης μπορείτε να το βρείτε στο site του Συνδέσμου (www.sekla.gr).

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Για να δείτε το κείμενο της υπουργικής απόφασης πατήστε παρακάτω:

FEK_2983

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε πρώτη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11.00΄ το πρωί στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών με θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1) Προσδιορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου, αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ο. και εξελεγκτικής επιτροπής.
2) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου.
————————————————————————-

Οι ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα για την Εφορευτική Επιτροπή, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συνδέσμου μέχρι τις 2.00΄ το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Σεπτεμβρίου 2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11.00΄ το πρωί στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών με θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1) Προσδιορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου, αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ο. και εξελεγκτικής επιτροπής.
2) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου.
————————————————————————-

Οι ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα για την Εφορευτική Επιτροπή, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συνδέσμου μέχρι τις 2.00΄ το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Σεπτεμβρίου 2017.

ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ.

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου τα καταστήματά μας τον Δεκαπενταύγουστο θα λειτουργήσουν ως εξής:

Κυριακή 13 Αυγούστου 2017 : Ανοιχτά
Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 : Κλειστά
Τρίτη 15 Αυγούστου 2017 : Ανοιχτά

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

 

          Συνάδελφοι,

Εν όψει της αλλαγής τρόπου φύλαξης της Κεντρικής Αγοράς  Αθηνών, παρακαλούμε όπως μέχρι την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017  να γνωρίσετε εγγράφως στα γραφεία του Συνδέσμου, τους αριθμούς κυκλοφορίας των αυτοκινήτων σας καθώς και των αυτοκινήτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις σας (φορτηγά και Ι.Χ.), τα οποία θα πρέπει να εισέρχονται στους χώρους της Κ.Α.Α..

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ.

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Με το πρόσφατο νόμο 4474/7-6-2017, τροποποιήθηκε το άρθρο 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. και ορίζεται πλέον ότι στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων, για τις οποίες η εκκαθάριση εκδίδεται πέραν του μηνός, κατ’ εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου (Φ.Π.Α) είναι ο παραγγελιοδόχος, δηλαδή ο έμπορος.

Ο Σύνδεσμος απευθύνθηκε αμέσως στην Διεύθυνση ΦΠΑ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) για διευκρινήσεις και μας γνωστοποιήθηκε ότι θα εκδοθεί σύντομα εγκύκλιος, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί.

Επιπλέον μας γνωστοποιήθηκε προφορικά, ότι σε περίπτωση που η εκκαθάριση εκδίδεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου (Φ.Π.Α) είναι ο παραγγελέας δηλαδή ο παραγωγός.

Σας επισημαίνουμε  και πάλι ότι όλα τα ανωτέρω ισχύουν, από τη δημοσίευση του νόμου στις 7-6-2017.

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε αμέσως.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ.

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 7 παρ.2 του πρόσφατου νόμου 4474/7-6-2017, αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. και ορίζεται πλέον ότι στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων, για τις οποίες η εκκαθάριση εκδίδεται πέραν του μηνός, κατ’ εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου (Φ.Π.Α) είναι ο παραγγελιοδόχος δηλαδή ο έμπορος.

Ο Σύνδεσμος απευθύνθηκε αμέσως στην Διεύθυνση ΦΠΑ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) για διευκρινήσεις και μας γνωστοποιήθηκε ότι θα εκδοθεί σύντομα εγκύκλιος.

Επιπλέον μας γνωστοποιήθηκε προφορικά, ότι σε περίπτωση που η εκκαθάριση εκδίδεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου (Φ.Π.Α) είναι ο παραγγελέας δηλαδή ο παραγωγός.

Σας επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω τροποποίηση ισχύει, από τη δημοσίευση του νόμου στις 7-6-2017.

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε αμέσως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ.

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας  θα συμμετέχει στην έκθεση Natural Products Scandinavia & Nordic Organic Food Fair στις 15 & 16 Νοεμβρίου 2017 στο Μάλμε της Σουηδίας, με στόχο την προώθηση της εθνικής πρωτογενούς παραγωγής και την αύξηση  των εξαγωγών στις Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία και Ισλανδία).

Με τις εισαγωγές των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην Σκανδιναβία να ξεπερνούν τα 5δις ευρώ, στο περίπτερο του ΟΚΑΑ θα φιλοξενηθούν χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην δημιουργία νέων συνεργασιών και σύναψη δυνατών εμπορικών συμφωνιών.

Όσοι ενδιαφέρεσθε να φιλοξενηθείτε στο περίπτερο του Ο.Κ.Α.Α, (χωρίς οικονομικό κόστος), παρακαλούμε να υποβάλλετε δήλωση στα γραφεία του Συνδέσμου μέχρι τη Τρίτη 13 Ιουνίου 2017.