Κεντρική Aγορά Αθηνών, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής, ΤΚ 18233

210 – 4815585

info@sekla.gr

Δάκος Φρούτων: Προσοχή στο εμπόριο φορτίων

ΣΕΚΛΑ / ΝΕΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ  / Δάκος Φρούτων: Προσοχή στο εμπόριο φορτίων

Δάκος Φρούτων: Προσοχή στο εμπόριο φορτίων

Η επιβεβαίωση της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Bactrocera dorsalis στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο έχει θέσει σε συναγερμό τους ειδικούς του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας. Σε περίπτωση ενδεχόμενης εμφάνισης ή ύποπτων συμπτωμάτων, είναι ζωτικής σημασίας να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές της περιοχής.

Το έντομο αποτελεί ενωσιακό επιβλαβή οργανισμό καραντίνας για την Ε.Ε. λόγω του σοβαρού δυνητικού οικονομικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Με ένα ευρύ φάσµα ξενιστών, όπως εσπεριδοειδή, ροδάκινα και μήλα, δαμάσκηνα, αχλάδια, τομάτες, πιπεριές, μπανάνες κ.α. το Bactrocera dorsalis προκαλεί σοβαρές ζηµιές εντοπίζοντας την σάρκα των καρπών για εναπόθεση των ωών του. Η εκκόλαψη των προνυµφών γίνεται 1 µε 3 ηµέρες µετά την εναπόθεση των αυγών και ανάλογα µε τις συνθήκες, η ανάπτυξη τους διαρκεί από 9 έως 35 ηµέρες τρεφόµενες σε βάρος της σάρκας των καρπών των φυτών ξενιστών τους. Η ανάπτυξη του εντόµου επιβραδύνεται σε χαµηλές θερµοκρασίες και σταµατά κάτω από τους 13 οC. Η νύµφωση γίνεται εντός του εδάφους κάτω από τα φυτά όπου αναπτύχθηκαν οι προνύµφες και τα ενήλικα εµφανίζονται 1 µε 2 εβδοµάδες αργότερα.

Στους προσβεβληµένους καρπούς διακρίνονται αρχικά οι µεταχρωµατισµοί γύρω από τις οπές ωοτοκίας και κατόπιν τα φρούτα µπορεί να εµφανίσουν σήψη ή ευδιάκριτες οπές που δηµιουργούνται κατά την έξοδο των προνυµφών. Σε πολλές περιπτώσεις σε φρούτα µε υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, όπως τα ροδάκινα, έχουµε την εκροή σακχάρων που στερεοποιούνται δίπλα στην περιοχή του νύγµατος ωοτοκίας.

Τα συµπτώµατα από την προσβολή από το συγκεκριµένο έντοµο είναι παρόµοια µε εκείνα που προκαλεί το κοινό για τη χώρα µας είδος της οικογένειας των Tephritidae, η µύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata).

Οι κύριοι οδοί µετακίνησης και διασποράς του εντόµου είναι µέσω της µεταφοράς φορτίων τόσο µε το εµπόριο όσο και µε τους ταξιδιώτες, καθώς και µε τη µεταφορά χώµατος ή λοιπών υποστρωµάτων ανάπτυξης φυτών ως νύµφη εντός αυτών των υλικών. Μπορεί επίσης να εξαπλωθεί ενεργητικά µέσω της πτήσης των ενήλικων.

Το έντομο απαντάται σε αρκετές περιοχές της Ασίας, Αφρικής, Ωκεανίας, αναφέρθηκε και στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη διαπιστώθηκε η παρουσία του, στην Ιταλία και στη Γαλλία.

Δείτε αναλυτικά τη Γεωργική Προειδοποίηση εδώ