Κεντρική Aγορά Αθηνών, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής, ΤΚ 18233

210 – 4815585

info@sekla.gr

EDUCATIONAL PARTNERS

ΣΕΚΛΑ / EDUCATIONAL PARTNERS
  • Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  • Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
  • Eρευνητικό εργαστήριο MaGBISE του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.