Κεντρική Aγορά Αθηνών, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής, ΤΚ 18233

210 – 4815585

info@sekla.gr

ΕΕ: Το νέο εργαλείο για την ασφάλεια των τροφίμων

ΣΕΚΛΑ / ΝΕΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ  / ΕΕ: Το νέο εργαλείο για την ασφάλεια των τροφίμων

ΕΕ: Το νέο εργαλείο για την ασφάλεια των τροφίμων

Τη Δευτέρα 1/7/2024, δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νέο ενοποιημένο κείμενο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, μίας νομοθετικής προσέγγισης που είναι απόλυτα γνωστή σε όλους τους «τροφιματζήδες», καθώς αποτελεί το θεμέλιο για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία της υγείας των καταναλωτών.

Ο κανονισμός επιδίωξε και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, περιλαμβανομένων των ορθών πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων, προλαμβάνοντας φαινόμενα, όπως οι δόλιες πρακτικές, η νοθεία ή άλλες πρακτικές εξαπάτησης που ενδέχεται να τους παραπλανήσουν. Με αυτόν τον κανονισμό, ιδρύθηκε και η  EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) και έτσι υπάρχει ισχυρή επιστημονική βάση και τεχνική υποστήριξη σε όλους τους τομείς που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Ο κανονισμός έθεσε τους κανόνες και τις απαιτήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καθιερωθούν κοινές αρχές και ευθύνες, αποτελεσματικές οργανωτικές ρυθμίσεις και διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες θα υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων.

Με τον κανονισμό αυτό δημιουργήθηκε η βάση, ώστε να εκδοθούν στη συνέχεια κάποιες άλλες σημαντικές νομικές πράξεις για τον κλάδο των τροφίμων (μεταξύ των οποίων ο Καν. (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων και ο Καν.(ΕΚ) 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης), γνωστές και ως «Πακέτο Υγιεινής-Hygiene Package», με νέους κανόνες που καλύπτουν όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό  επίπεδο της προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα.

Σημειώνουμε ότι το ενοποιημένο κείμενο του Καν. (ΕΚ)  178/2002 δεν αποτελεί νομική πράξη, άλλα είναι ένα βοηθητικό εργαλείο που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του κανονισμού και έτσι μπορούν πολύ εύκολα να αναζητηθούν όλα τα επίσημα κείμενα (10 τροποποιητικοί κανονισμοί και 1 διορθωτικό μέχρι σήμερα)  στο EUR-Lex μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο εν λόγω έγγραφο.

Για την πρόσβαση στην τρέχουσα έκδοση του ενοποιημένου κειμένου, πατήστε εδώ:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02002R0178-20240701