Κεντρική Aγορά Αθηνών, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής, ΤΚ 18233

210 – 4815585

info@sekla.gr

Ενεκρίθησαν ο απολογισμός πεπραγμένων και ο προϋπολλογισμός του ’13

ΣΕΚΛΑ / Αποφάσεις Γ.Σ.  / Ενεκρίθησαν ο απολογισμός πεπραγμένων και ο προϋπολλογισμός του ’13

Ενεκρίθησαν ο απολογισμός πεπραγμένων και ο προϋπολλογισμός του ’13

Εγκρίθηκαν κατα πλειοψηφία απο τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΛΑ, ο απολογισμός πεπραγμένων και ο προϋπολλογισμός του 2013.