Κεντρική Aγορά Αθηνών, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής, ΤΚ 18233

210 – 4815585

info@sekla.gr

Φωτογραφίες από την ιδρυτική συνέλευση της Αστικής Συνετεριστικής Εταιρείας των εμπόρων της ΚΑΑ

ΣΕΚΛΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  / Φωτογραφίες από την ιδρυτική συνέλευση της Αστικής Συνετεριστικής Εταιρείας των εμπόρων της ΚΑΑ

Φωτογραφίες από την ιδρυτική συνέλευση της Αστικής Συνετεριστικής Εταιρείας των εμπόρων της ΚΑΑ

Με μεγάλη προσέλευση εμπόρων της ΚΑΑ και ιδιαίτερη επιτυχία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ίδρυσης της αστικής συνεταιριστικής εταιρείας των εμπόρων.

Στη ιδρυτική συνέλευση, τα ιδρυτικά μέλη, αφού ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο του ΣΕΚΛΑ κ. Στέφανο Κυρλή για τους σκοπούς και την λειτουργία της εταιρείας , ενέκριναν το καταστατικό της.

Τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοσίευσης και καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.