Κεντρική Aγορά Αθηνών, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής, ΤΚ 18233

210 – 4815585

info@sekla.gr

Spodoptera frugiperda: Εξέλιξη της παρουσίας του Επιβλαβούς οργανισμού στη Χώρα μας

ΣΕΚΛΑ / ΝΕΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ  / Spodoptera frugiperda: Εξέλιξη της παρουσίας του Επιβλαβούς οργανισμού στη Χώρα μας

Spodoptera frugiperda: Εξέλιξη της παρουσίας του Επιβλαβούς οργανισμού στη Χώρα μας

Spodoptera frugiperda: Εξέλιξη της παρουσίας του Επιβλαβούς οργανισμού στη Χώρα μας,
Μέτρα και ορθές πρακτικές για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την εξάλειψή του
Σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Spodoptera frugiperda (Λεπιδόπτερο) στη Χώρα μας. Ο ανωτέρω οργανισμός καραντίνας ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας για την Ε.Ε. λόγω του σοβαρού δυνητικού οικονομικού, περιβαλλοντικό και κοινωνικού αντίκτυπου έχει επιβεβαιωθεί επίσημα στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας και Λέσβου και
Χανίων.
Για την πρόληψη της εισαγωγής, της εγκατάστασης και της διασποράς του Spodoptera frugiperda στο έδαφος της Ένωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει ειδικά μέτρα σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2023/1134.
Για την εξάλειψη (άρθρο 9 του ΚΑΝ. (ΕΕ) 2023/1134) του επιβλαβούς οργανισμού S. frugiperda στις προσβεβλημένες περιοχές θα πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:
1. Επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα κατά του επιβλαβούς οργανισμού.
2. Λήψη μέτρων για την αποφυγή μεταφοράς εδάφους από αγρούς στους οποίους έχει διαπιστωθεί η παρουσία του, και απαγόρευση της διακίνησης του ανώτερου στρώματος του εδάφους και των χρησιμοποιημένων καλλιεργητικών υποστρωμάτων εκτός της προσβεβλημένης ζώνης.
3. Επιμελής καθαρισμός των αγροτικών μηχανημάτων και λήψη μέτρων υγιεινής στα συσκευαστήρια.
4. Λήψη μέτρων για την καταστροφή των ζιζανίων και της αυτοφυούς βλάστησης με άροση ή ψεκασμό με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί η παρουσία του S. frugiperda σε εγκαταλειμμένους αγρούς ή σε αυτοφυή φυτά εντός των καλλιέργειών.
5. Συχνή και τακτική επιθεώρηση των θερμοκηπιακών και φυτωριακών εκμεταλλεύσεων και άμεση ενημέρωση των υπεύθυνων φυτοϋγειονομικών Υπηρεσιών και εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί η παρουσία του S. Frugiperda.
6. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, σε κάθε περίπτωση ο επαγγελματίας ή άλλο πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιεί την παρουσία υπόπτων συμπτωμάτων ή και ατόμων (μάζες αυγών, προνύμφες, νύμφες, ενήλικα) στην τοπική φυτοϋγειονομική υπηρεσία. Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων προς τις υποδείξεις των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών συνιστά φυτοϋγειονομική παράβαση και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34α και 35 του Ν. 2147/1952 (Α’ 155).
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΚΑΝ. 2023/1134 η διακίνηση: 
• καρπών των ειδών Capsicum (πιπεριάς), Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. και Solanum melongena (μελιντζάνας)
• φυτών του είδους Asparagus officinalis L., εκτός των μίσχων που καλύπτονται από χώμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, της ζωντανής γύρης, των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια και των σπόρων
• φυτών του είδους Zea mays L., εκτός της ζωντανής γύρης, των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια, των σπόρων και των κόκκων
• φυτών των ειδών Chrysanthemum L., Dianthus L. και Pelargonium l’Hérit. ex Ait., εκτός των σπόρων τα οποία πέρασαν ένα τμήμα της ζωής τους σε οριοθετημένες περιοχές εκτός των οριοθετημένων περιοχών θα είναι δυνατή μόνον εφόσον συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
Στον δικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ, στον σύνδεσμο https://www.minagric.gr/for-farmer-/crop-production/fytoprostasiamenu/fytoygeia παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το έντομο και έχει αναρτηθεί φυλλάδιο και ενημερωτικό για την πληροφόρηση του κοινού και των επαγγελματιών.